Pouť k Panně Marii Sněžné ve Velkých Kuněticích

Letošní pouť v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Kuněticích (6.8.2023 v 11:00 hod.) byla poznamenána rozmary počasí, ale i přes vytrvalý a silný déšť se v kostele sešlo kolem 80 poutníků. Nešel se průvod s obrazem Panny Marie od Božích muk, muselo se improvizovat, a tak se před mší svatou zazpívalo několik Mariánských písní. Poutníci z Nysy, Prahy, blízkých obcí z okolí, jak z Polska tak z Česka obdivovali krásu našeho nejstaršího kostela v kraji, podtrženou květinovou výzdobou.

 

Mši svatou celebroval PaedDr. ThLic. Marcel Puvák a pomocnou rukou přispěl i trvalý jáhen z České Vsi Mgr. Ing. Josef Liberda. Čtení zaznělo v českém i polském jazyce.

 

Při mši svaté zpíval místní sbor písně o Panně Marii, které mnozí slyšeli poprvé, zazněla i Madonna v polském jazyce. Po skončení mše svaté a malém občerstvení se při kytaře zapělo ještě několik písní. Na závěr se  věřící pomodlili Loteránskou litanii.

 

I přes nepřízeň počasí byla pouť velmi vydařená. Tato pouť je setkáváním českých i polských věřících oslavujících Pannu Marii, kteří se těší na setkání a společnou bohoslužbu již mnoho let. Věříme, že příští rok se opět sejdeme a oslavíme společně svátek Panny Marie Sněžné.

 

 

 

Veronika Stehlíková