Pouť na Kamennou

V neděli 10. června 2018 v 15:00 hodin jsme se sešli u křížku nedaleko místa bývalé obce Kamenná, abychom při mši svaté, jako každoročně, prosili za nás i naše předky, za těžkosti, které museli prožívat oni a za těžkosti, které prožíváme my nyní. Mši svatou ze Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše sloužil otec Jozef Florek a dohromady nás bylo okolo třiceti, což je více, než kdy jindy.

Po mši svaté jsme se u nedaleké chaty společně pobavili a pochutnali na různých dobrotách. Bouřky, které jsme z výšky mohli pozorovat, nás zasáhly jen okrajově, a tak všechno dopadlo k obecné spokojenosti.