Biskup Martin pozval v den svátku diecéze na sv. Hedviku ke společné modlitbě růžence

Ostrava – Slavnost svaté Hedviky, patronky Slezska a hlavní patronky ostravsko-opavské diecéze prožijeme letos v tichu svých domácností. Apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David se prostřednictvím moderních technologií a především duchovně skrze modlitbu spojí se všemi, kteří v pátek 16. října vezmou ve 20.00 hodin do rukou růženec.

„Společně s ostatními biskupy jsme v uplynulých dnech vybídli k modlitbě růžence za ukončení pandemie. V této modlitbě se sjednocujeme každý večer v osm hodin večer. Pojďme zítra, o svátku patronky naší diecéze svaté Hedviky, vytvořit velké společenství modlící se růženec,“ vyzval věřící biskup Martin David.

Toto spojení nemusí být pouze duchovní, ale díky moderním technologiím ještě bližší. Biskup Martin se bude s několika dalšími lidmi modlit růženec v kapli sv. Kříže na biskupství v Ostravě a tuto modlitbu streamovat prostřednictvím YouTube kanálu na internet. „Pokud se chcete modlit spolu s námi, můžete využít přímého přenosu modlitby růžence, o níž sv. Jan Pavel II. napsal, že nám dává sílu, abychom problémům světa čelili s jistotou Boží pomoci,“ vzkázal biskup Martin.

Modlitba z kaple biskupství nebude jednorázovou aktivitou v den slavnosti sv. Hedviky, ale bude pokračovat i v dalších dnech. „Modlitbu budeme v přímém přenosu na YouTube nabízet v osm večer i v dalších dnech v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Těším se na společenství modlitby s vámi,“ dodal biskup Martin.

Modlitba růžence bude živě přenášena z kaple biskupství na tomto YouTube vysílání.