Děkanátní májová pobožnost se mší svatou v kapli na Františkově

Na první májovou neděli 1. 5. 2022 se v kapli na Františkově u Velkých Kunětic sešli věřící z jesenického děkanátu, aby společně oslavili Pannu Marii, jíž je zasvěcen měsíc květen. V 15:30 byla sloužena mše svatá za živé a zemřelé rodáky i současné obyvatele z Františkova, a po ní následovala májová pobožnost, která měla v kapli uprostřed polí a jarní přírody opravdu krásnou atmosféru.

Po skončení se všichni sešli ke společnému opékání párků, ze kterého měly radost hlavně děti, kterých na první děkanátní májové pobožnosti nebylo málo.

Maria, Královno máje, oroduj za nás, za naše děti a rodiny i za celý jesenický děkanát.

Květnové Májové pobožnosti po děkanátu budou pokračovat příští neděli v kapli v České Vsi.