Biskup Martin David žehnal léčebné prameny

Apoštolský administrátor biskup Martin David sloužil 14. 5. mši svatou u hrobky Vincenze Priessnitze, zakladatele lázeňství na Jesenicku, v rámci oslav 200 let od založení Priessnitzových lázní v Jeseníku. Největší kulturně-společenská akce v tomto regionu se konala od 12. do 15. 5. po dvouleté odmlce. Organizátoři připravili bohatý program, jehož součástí bylo žehnání léčebných pramenů.

Speciálně vypraveným zvláštním vlakem přijel i samotný Vincenz Priessnitz s chotí a další hosté směřující na zahájení lázeňské sezóny.

Před dvěma sty lety, v roce 1822, založil obyvatel osady Gräfenberg nad Jeseníkem Vincenz Priessnitz ve svém domku první vodoléčebný ústav na světě. Pomohl tak tisícům pacientů a ukázal cestu stovkám následovatelů včetně lékařů, kteří nejprve o jeho léčitelských schopnostech pochybovali. Dnes je Priessnitzův zábal známý po celém světě a léčba vodou ve formě otužování se stává znovu objevovaným fenoménem. Ledová voda a zábaly – Priessnitzovy metody fungují dodnes.

Foto: VDV a Lena a Petr Nowakovi/Člověk a Víra