• Pěší pouť z Jeseníku na Maria Hilf

  V brzkém sobotním ránu 25. 5. 2024 jsme v počtu 9 vyrazili při nádherném počasí na každoroční pěší pouť do blízkého poutního místa Maria Hilf. Prvním našim úkolem bylo ztéci kopec zvaný Křížový vrch. Aby cesta do prudkého kopce měla ještě přidanou hodnotu, prošli jsme si křížovou cestu, kterou si pro poutníky připravil Vítek Slezák. Po drobné zastávce na Křížovém vrchu jsme již v kuse s nádhernými výhledy došli na Rejvíz. Tam na nás již u ohniště u chaty Férovky čekalo dalších 7 poutníků, v čele s jáhnem Josefem Liberdou a po občerstvení sil jsme vyrazili dál.

 • Poutní mše svatá v Nové Červené Vodě

  Součástí Staré Červené Vody je osada Nová Červená Voda, která byla založena krátce před rokem 1560. V lukách, cca 400 m od silnice, se nachází kaplička, která byla 22.5.2010 opravena díky obecnímu úřadu, firmě Reinold a Krajskému úřadu Olomouc a znovu vysvěcená P. Mgr. Miroslavem Kadlecem, tehdejším děkanem a správcem. Od té doby se v ní každoročně konaly mariánské pobožnosti. Posledních pár let se zde vždy v květnu slaví poutní mše svatá k Panně Marii. Tak tomu bylo i letos.

 • Koncert Kytarového orchestru ve Velkých Kuněticích

  V pátek 17.5. v 18.00 hodin se uskutečnil již potřetí koncert Kytarového orchestru a pěveckého sboru pod taktovkou Václava Dvořáka a sbormistra J. Svobody v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Kuněticích. Mladí umělci předvedli asi 100 divákům, jak úžasně souzní kytary, flétny, buben, harmonika a zpěv. Diváci odměnili mladé umělce za jejich výkon potleskem ve stoje. Atmosféra byla úžasná a jak účinkující, tak i diváci se těší, že se příští rok opět setkají.

 • Májová pobožnost u Mariina pramene v Domašově

  V sobotu 18. května, v rámci děkanátních májových pobožností , se věřící sešli, aby navštívili mariánské poutní místo v lese v Bělé pod Pradědem. Cestou vzhůru k Mariinu pramenu se skupinka v čele s panem Rudou, který nesl kříž, modlila růženec, který byl prokládán mariánskými písněmi. V 15:00 hodin byla u Mariina pramenu sloužena Májová pobožnost pod vedením místního kněze P. Mgr. Waldemara Woźniaka. Litanie k Panně Marii byly zpívané a o zpěvem provázela paní místostarostka Mgr. Vlasta Ťulpíková se sborem. Celkem se sešlo zhruba 20 poutníků. Počasí přálo, kdo chtěl, mohl si opéct na ohni špekáček.

 • Hlavní oltář v Jeseníku opraven

  V úterý 21. května 2024 byl přivezen zrestaurovaný obraz Nanebevzetí Panny Marie z farního kostela v Jeseníku. Obraz byl opravován 3 měsíce ve Staříči firmou Bittner. Společně s obrazem prošly proměnou i sochy sv. Petra a Pavla společně s křížem, který zaujímá nejvyšší bod oltáře. Firma Bittner vše vrátila na svá místa. Co se týká ostatních částí hlavního oltáře, ty byly také zrestaurovány a to panem Jakubem Ščipákem ze Zlatých Hor. Po loňské renovaci svatostánku je nyní hlavní oltář hotový, a to hlavně díky duchovnímu správci farnosti P. Mgr. Stanislavu Kotláři. Práce ve farním kostele v Jeseníku tímto nekončí, kostel čeká oprava vitráží a bočního oltáře.

 • Májová pobožnost u kapličky P. Marie Prostřednice všech milostí v České Vsi dne 11. 5. 2024

  Mariánskou pobožnost vedl otec Petr Fiala. Který přítomné povzbudil životním příběhem z překonávání horolezeckých překážek, kdy je žádoucí, aby byly zdolány očekávané i neočekávané těžké překážky, a to silnou a pevnou vůli horolezce. Tento příměr platí i v oblasti lidského, duševního i duchovního života věřícího člověka. Kromě krásných mariánských písní přítomných věřících zazpívali Josef a Jan Hanulíkovi  (otec a syn) loretánskou litanii.

 • Pouť rodin na Maria Hilf: „Jsme rodinami, které se modlí?“

  Letošní Pouti rodin na poutním místě Panny Marie Pomocné z Zlatých Hor předcházela devítidenní novéna, při které se diecézané na devíti místech, ve farnostech, doma i on-line modlili za rodiny. Patrony jim při tom byli bl. Ulmovi – devítičlenná rodina z Polska, která zemřela za druhé světové války mučednickou smrtí, když se prozradilo, že schovávají své židovské sousedy. „V jejich příběhu vidíme strhující sílu křesťanského svědectví,“ poznamenal na sobotní poutní mši svaté biskup Martin a poděkoval všem, kteří se do novény zapojili: „Mohli jsme prožít zkušenost církve jako rodiny, která se modlí. Tato věta ovšem platí také opačně. Nejenže církev je rodina, která se modlí, ale také rodina je církví, která se modlí.“

 • Májová pobožnost v Supíkovicích

  Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. V našem děkanátu již nějakým rokem probíhají pobožnosti k Panně Marii v přírodě, a to každou květnovou neděli na různých mariánských místech. V neděli 5.5.2024 se tato pobožnost poprvé v tomto roce uskutečnila na Nízké hoře u Supíkovic. Auty se dalo dojet k místní hájence, odtud farníci ze Supíkovic zajistili terénní auto, které je od hájenky dovezlo přímo na místo. Májovou pobožnost, která začala v 15:30 hodin, vedl otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář. Pobožnosti se zúčastnilo kolem 40 poutníků z děkanátu. Mezi modlitbou a litaniemi zaznívaly mariánské písně. Na závěr si mohl každý opéct špekáček.

 • Pouť k sv. Jiří v Jeseníku – Bukovicích

  V neděli 21.4.2024 jsme se ve velmi chladném počasí sešli v kostele svatého Jiří v Bukovicích, abychom poutní slavností oslavili svátek tohoto patrona. V zaplněném kostele sloužil mši jesenický kaplan P. Petr Fiala. V kázání vzpomněl na svatého Jiří jako na vojáka, který se přihlásil ke Kristu a vydal svědectví svým mučednictvím. Mluvil na text nedělního evangelia o dobrém pastýři a ze své zkušenosti vojenského kaplana připodobnil Krista dobrého pastýře dobrému veliteli, který po vojácích mnoho požaduje, ale na druhou stranu neváhá pro ně nasadit svou kariéru.