• Pouť ke cti Božího Těla ve Staré Červené Vodě

  V neděli 11. června 2023 se v 11:00 hodin konala ve Staré Červené Vodě každoroční slavnostní poutní mše svatá ke cti Božího Těla, kterému je zasvěcen místní kostel. Hlavním celebrantem byl P. Mgr. Marcel Puvák z Města Albrechtic. Mše svaté se zúčastnilo asi padesát věřících nejen ze Staré Červené Vody, ale také poutníci ze Supíkovic, Velkých Kunětic a z Černé Vody. Nechyběl slavnostní průvod s Nejsvětější Svátostí kolem kostela ke 4 oltářům. Na závěr bylo pro zúčastněné připraveno pohoštění, na kterém se podílel jak obecní úřad, tak i místní farníci, kteří děkují všem za jejich účast.

 • První svaté přijímání v České Vsi

  První svaté přijímání dne 4.6.2023 byla radostnou událostí pro obě farnosti (Jeseník, Česká Ves). Celkem přistoupilo 5 dětí (Anastázie Hanulíková, Alžběta Liberdová, Václav Janda, Pavla Hanulíková a Vojtěch Otáhal), které byly u vchodu kostela sv. Josefa v České Vsi před mší svatou přivítány se svými rodiči o. Stanislavem a obdržely od svých rodičů požehnání.

   

  Promluva o. Stanislava byla vedena formou dialogu s dětmi, které přistupovaly poprvé k přijímání. Každé dítě si zvolilo do svého životního profilu jedno ovoce Ducha svatého. Dominovaly tyto plody:

 • Ve farnostech děkanátu Jeseník to na Noci kostelů žilo

  V pátek 2.6.2023 se otevřelo velké množství kostelů pro veřejnost v rámci Noci kostelů. Přinášíme reportáže ze všech otevřených chrámů z našeho děkanátu.

   

  V Jeseníku ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie tato celorepubliková akce začala v 16:15 hodin hudební dílničkou pro malé děti na faře pod vedením Rafaely Drgáčové a Gábiny Fukalové. Následovala mše svatá, vystoupení chrámového sboru Laudate Dominum, přednáška Mgr. Víta Slezáka na téma Světlo a tma v chrámu, farní kavárna, tři varhanní vstupy žáků Základní umělecké školy v Jeseníku, chvály … Nechyběla ani oblíbená prohlídka věže, výstava liturgických předmětů, ochutnávka mešního vína a odřezků hostií.

 • Koncert kytarové orchestru ve Velkých Kuněticích

  V pátek 26. 5. 2023 se konal již druhý ročník koncertu kytarového orchestru a pěveckého sboru ZUŠ Jeseník pod vedením Václava Dvořáka v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Kuněticích. Vystoupení úžasných mladých talentů si přišlo poslechnout kolem stovky diváků. Koncert byl naprosto úchvatný. Chrámem se nesl nádherný zpěv a zvuk kytar a fléten. Diváci byli tak okouzleni, že během závěrečné písně odměnili účinkující potleskem ve stoje. Letošní ročník se moc vydařil a už teď se těšíme na ten příští.

 • Svatodušní vaječina v Mikulovicích

  V neděli 28.5.2023, kdy církev slavila Slavnost Seslání Ducha svatého, se farníci z Mikulovic sešli odpoledne ve skautské klubovně na Muně, kde se smažila ze 114 vajec Svatodušní vaječina. Toto setkávání je, díky místnímu knězi P. Mgr. Ing. Jiřímu Urbánkovi, již vítanou tradicí.

 • Pozvání na Duchovní obnovu s otcem Jamesem Manjackalem

  Pochválen buď Ježíš Kristus,
  s velkou radostí a vděčností Bohu Vás zveme na duchovní obnovu s výjimečným charismatickým knězem a Misionářem Božího milosrdenství otcem Jamesem Manjackalem. Duchovní obnova se koná se souhlasem Mons. Martina Davida, biskupa ostravsko-opavského a uskuteční se 9.-11. června v OSTRAVĚ. Téma duchovní obnovy nese název: „Rozpalte v sobě Ježíšova Ducha a buďte silní“ Přijďte se posilit ve víře. Pokud je to možné, pozvěte lidi z vaší farnosti, vyvěste plakát (zde) nebo zorganizujte autobus na místo setkání. Otec James Manjackal byl jmenován papežem Františkem misionářem Božího milosrdenství. Lidí oslovuje svým osobitým způsobem, důraz klade na eucharistii a na prožívání křesťanství v úzké spolupráci s Duchem svatým.

 • Májová pobožnost na Travné

  V neděli 21. května 2023 se konala třetí děkanátní májová pobožnost na Travné, kde se nachází poutní místo zasvěcené Panně Marii La Salettské s kaplí a pramenem zázračné vody. Tři desítky poutníků připutovali k Panně Marii spolu s místním knězem otcem Tomaszem Janem Salagou, který nás v kapli spolu se svými farníky provázel modlitbou i zpěvem.

 • Změny v děkanátu

  Od 6. května 2023 skončil své působení ve farnostech Supíkovice, Velké Kunětice, Stará Červená Voda a Černá Voda P. Mgr. Jiří Marek Kotrba. Farnosti jsou nyní ve správě P. Mgr. Stanislava Kotláře, děkana z Jeseníku. Farníci z těchto farností se s pohřbem, křtem, svatbou a dalším mohou obracet na děkanskou kancelář. Telefon na otce Stanislava je 731 625 708, na pastoračního asistenta 731 625 696.

 • Májová pobožnost s křížovou cestou v České Vsi

  V neděli 14. května 2023 se odpoledne vydala skupina dětí, které se připravují na první svaté přijímání, společně s rodiči a dalšími poutníky, nebojácně, i s kapkami deště v zádech, na kopec nad Českou Vsí ke kapličce Panny Marie. Pod vedením otce Stanislava a katechetky Kristýny si nesly své vyrobené kříže a mohly si prožít cestu na Kalvárii na svém těle. Ruce, nohy, bok, tvář, ústa…, každá část našeho těla nám může být přiblížením Ježíšovy cesty. Mohli jsme u každého zastavení zpytovat svědomí.

 • Májová pobožnost po děkanátu na Roklinách

  V neděli 7. 5. 2023 se sešli věřící z děkanátu v kapličce na Roklinách u Černé Vody, kde v 15:30 hodin byla sloužena mše svatá a po ní májová pobožnost v rámci děkanátu. Mši svatou celebroval P. Dr. Bartlomiej Blaszka, farář ze Zlatých Hor. Sešlo se cca 40 poutníků z blízkého i dalekého okolí. Na závěr byli poutníci pozváni na opékání špekáčků, kávu, čaj a buchtu. Přijměte pozvání na další májovou pobožnost v rámci děkanátu, tentokrát do České Vsi do kapličky Panny Marie, Pomocnice křesťanů, která bude v neděli 14. 5. 2023 v 15:30 hodin. Nebude chybět kromě pobožnosti i opékání špekáčků (prosím špekáčky s sebou).