300 let Maria Hilf – Pouť národů 15. září

Maria Hilf – Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor (Maria Hilf) si letos připomíná 300 let od svého založení. Tradiční pouť národů bude letos v sobotu 15. září. Mše svatá začíná v 11.00 hodin. Hlavním celebrantem bude biskup František Václav Lobkowicz. Na pouť na Maria Hilf zve rektor kostela P. Mariusz Tomasz Banaszczyk.

Poutní místo Mariahilf ve Zlatých Horách je zvláštním místem, kam lidé přijíždějí nejenom proto, aby prosili za početí dítěte anebo za jeho šťastné narození, ale putují sem, aby Panně Marii předložili jakýkoliv úmysl.

Základní intence, kterou zde svěřujeme, je ochrana každého počatého života. Zvlášť blízké jsou nám však i modlitby za rodiny, a proto naše poutní místo tak rády navštěvují celé rodiny.

Po celý letošní rok 2018 děkujeme Pánu Bohu a Panně Marii za 300 let zdejšího poutního místa. Místa, které bylo v roce 1973 komunisty úplně zničeno, doslova srovnáno se zemí, které však v roce 1995 bylo s Božím požehnáním znovu postaveno. A touto skutečností nám Pán Bůh dokazuje, že toto místo je Bohem a Pannou Marií skutečně zvláštním způsobem vyvoleno.

Proto od nás, prosím, přijměte pozvání a přijeďte toto zvláštní poutní místo navštívit. Vždy zde rádi uvítáme jak celé rodiny (a to samozřejmě i farní rodiny), tak i každého jednotlivého poutníka, který navštíví naše sanktuárium. Kostel je otevřen po celý den.

Těšíme se na setkání s Vámi u Panny Marie Pomocné.

S pozdravem a modlitbou, o kterou prosím i já Vás, a to jménem svým, svých spolupracovníků a všech poutníků, kteří sem přicházejí

P. Mariusz Banaszczyk, rektor