Okénko do Charity Jeseník na září 2018

Slovo ředitelky: Co nás čeká v září…

Milí přátelé,
horké letní dny jsou již pravděpodobně za námi a část z nás si určitě oddechla. Přichází září, kdy se příroda probarví, pročistí se vzduch a můžeme ještě prožít krásné dny nastupujícího „babího léta“. Právě proto mám toto období nejraději. V Charitě je měsíc září spojen s oslavami, a to ne jen tak ledajakými. Ve čtvrtek 27. září oslavíme všichni, kteří v Charitě Jeseník pracujeme, a také vy, kteří nám v naší práci jakkoli pomáháte, památku sv. Vincence z Pauly. Myšlenky a činy tohoto kněze, který je považován za zakladatele organizované pomoci bližním, jsou po mnoha staletích stále aktuální. Jeho slova „Vždyť láska je víc než všechna pravidla, a právě k ní má všechno směřovat.“ jsou pro nás „chariťáky“ stálou výzvou.

Tento sváteční den chceme v letošním roce oslavit úplně jinak. V minulých letech jsme pravidelně zvali vás všechny na návštěvu k nám, do našich zařízení, abyste poznali v rámci dnů otevřených dveří naše služby. Letos jsme se rozhodli uspořádat naši první charitní pouť a zveme všechny do Černé Vody. Místo jsme vybrali záměrně tak, že se nachází uprostřed mezi našimi středisky a nikdo z nás to nebude mít daleko. Pojďte s námi vyrazit na cestu a doputovat až do Černé Vody k farnímu kostelu Panny Marie. Přijďte se námi setkat, prožít společné chvíle, načerpat a občerstvit se nejen fyzicky, ale i duchovně. A především oslavit náš svátek.
Srdečně vás všechny zveme.

Celý časopis lze stáhnout zde.