• Ve farnosti Jeseník pokračují opravy

  V pondělí 12. 2. 2024 ráno přijela firma Bittner ze Staříče u Frýdku-Místku, která se poslední dobou každoročně podílí na zkrášlování interiéru farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Vloni dokončila zrestaurování svatostánku, letos si odvezla do Staříče oltářní obraz Nanebevzaté Panny Marie, který byl ve špatném stavu, společně se sochami Petra a Pavla, které stály po bocích obrazu. Oltářní obraz měřil 5,5m x 2,1m, takže nastaly trochu problémy s jeho převozem. Vše se nakonec zdárně vyřešilo.

 • Novým olomouckým arcibiskupem se stává Mons. Josef Nuzík. „Přeji mu pastýřskou lásku a moudrost,“ gratuluje do Olomouce biskup Martin

  Olomouc – Novým olomouckým arcibiskupem a moravským metropolitou se stane Mons. Josef Nuzík. Dosavadní apoštolský administrátor olomoucké arcidiecéze v minulosti působil také na území naší diecéze. Byl totiž jáhnem a kaplanem v Novém Jičíně. Jméno nového arcibiskupa vyhlásil Vatikán v pátek 9. února v pravé poledne. V tu dobu stejnou zprávu oznámil také papežský nuncius v ČR Mons. Jude Thaddeus Okolo v olomoucké katedrále sv. Václava.

 • V březnu se jako diecéze vydáme do polské Třebnice za sv. Hedvikou. Přidejte se i vy!

  V sobotu 9. března zveme ke společné pouti za sv. Hedvikou. Připomeneme si tak 850. výročí od narození patronky naší diecéze i celého Slezska. V modlitbě u jejího hrobu předložíme Bohu také život našich farností a diecézního společenství. Pouť tak navazuje na modlitební setkání spojená s nástupem biskupem Martina do úřadu diecézního biskupa.

 • Slovo otce arcibiskupa k žehnání stejnopohlavním párům

  Pozor na zjednodušené či mylné čtení vatikánského dokumentu, který umožňuje žehnat párům v „neregulérních situacích”. Nesmíme číst jenom nadpisy, protože ty často nepíší autoři článků, ale redaktoři, kterým jde především o to, aby se jejich zboží dobře prodávalo. Ba, je třeba si dát pozor ještě víc a jít k pramenům, zvláště když jde o citlivá témata. Dikasterium pro nauku víry nedávno vydalo dokument Fiducia supplicans o pastoračním významu požehnání, Nevím, jestli ti, kteří o dokumentu píší, jej četli v cizích jazycích, Do češtiny se teprve překládá. Tak článek v jedněch českých novinách nese nadpis: Katoličtí kněží budou smět žehnat homosexuálním párům, rozhodl Vatikán. Někteří kněží už vzbudili pozornost veřejným odmítáním dokumentu.

 • Tři králové chodili i po úřadech Jesenicka

  V pátek 5.1.2024 ráno vyrazili do ulic královští koledníci v čele s jesenickým děkanem Stanislavam Kotlářem, Václavem Tschulikem a Václavem Uhlířem. Vedení trojice králů se ujala ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová. Královskou trojici čekal náročný den. Na seznamu měli návštěvu úřadů i firem. Proto nic nepodcenili a ještě před odchodem z fary poctivě trénovali zpěv i přání, které otci děkanovi vytanulo na mysli v předvečer koledování. Při své pouti tak skupinka přála štěstí, zdraví, úspěch v práci a vinšovala otevřenou mysl pro dobré nápady, otevřená ústa pro smích a dobré slovo a otevřené srdce pro lásku člověka k člověku.

 • Biskup Martin ve vánočním pastýřském listu: Nenechejme si radost z Vánoc pro sebe

  Ostrava – Dostali jsme od Pána výsadu pastýřů – spatřili jsme v betlémské noci našeho Spasitele. Projeví se to v našem životě skutky milosrdenství a svědectvím o tom, co pro nás Kristus znamená? O tom píše biskup Martin ve svém svátečním pastýřském listu diecézi, který se má číst ve všech kostelích 25. prosince. Přikládáme také jeho přání k Vánocům.