• Pozvání na Velkopáteční noční křížovou cestu na Maria Hilf

  Poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor vás zve na křížovou cestu, která proběhne 7. 4. 2023 na Velký pátek v 21:00 hodin. Tato noční křížová cesta se zde koná každoročně, letos již 35. rok, tedy již od roku 1988 na každý Velký pátek a byla a zůstává takovou modlitbou za duchovní obrodu tohoto kraje. Byla totiž začátkem obnovy tohoto poutního místa a také začátkem osvobozování naší vlasti od totality. Na tuto křížovou cestu jede letos zvláštní autobus z Jeseníku, tedy na Velký Pátek od kostela v Jeseníku ve 20:15 hod. a zastavuje v každé obci na trase do Zlatých Hor.

 • Křížová cesta na Boží horu

  V neděli 26.3.2023 se sešli poutníci z Jesenicka v Žulové, pod Boží horou u odpočívadla. Odtud v 15:30 hodin vyšli křížovou cestou až na vrchol Boží hory. Křížovou cestu vedl otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář. Na vrchu bylo možné navštívit kostel, který je pod správou města Žulová a také navštívit sochu Matky Boží, která je vyvýšena pod vrcholem ve skále. Tato děkanátní křížová cesta v přírodě byla již třetí v letošní postní době. Příští neděli jste zváni na Křížový vrch u Jeseníka.

 • Velikonoční zpověď v Jeseníku

  Velikonoční svátost smíření bude v Jeseníku:

   

  • v sobotu 1. 4. od 14:00 – 15:00 hodin – zpovídá P. Kotlář, P. Kotrba a P. Florek
  • ve středu 5. 4. od 16:00 – 17:00 hodin – zpovídá P. Kotlář
  • v sobotu 8. 4. od 7:00 – 8:00 hodin – zpovídá P. Kotlář
 • Travná, dříve Krautenwalde – historie – kniha

  Kniha o historii obce Travná obsahuje 16 kapitol věnujících se historii Travné obecně, přes historii obecních institucí, společenských organizací minulých i současných a jimi pořádaných akcí, dále kulturním a uměleckým památkám, místopisným údajům s fotografiemi s popisem domů, usedlostí, chalup a veřejně dostupnými údaji o bývalých a současných majitelích, zajímavým příběhům a vzpomínkám z běžného života obyvatel. V neposlední řadě přírodě a okrajově geologii, blízkému okolí apod. Text doprovází bohatý fotografický materiál: dobové pohlednice, fotografie a mapky. 

 • Postní duchovní obnova v Jeseníku

  V sobotu 18.3.2023 prožili farníci z Jeseníku, okolí a další postní duchovní obnovu pod vedením otce děkana za Zábřehu na Moravě P. Mgr. Ing Radka Maláče, kterého přivítal jesenický otec děkan a farář P. Mgr. Stanislav Kotlář a více než 50 účastníků. Téma obnovy bylo získat jistotu, že Bůh je nám stále blízko, je i přes naši hříšnost stále naším přítelem, a že tuto jistotu můžeme získat pravdivou modlitbou a případně i poctivě vykonanými poutěmi, např.do Medžugorje, jak přednášející doložil vlastními zkušenostmi.

   

 • Děkanátní křížová cesta na Travné

  Minulý týden ve Zlatých Horách, v neděli 19.3. na Travné, další týden v Žulové… V postní době se smíme s věřícími i s kněžími scházet u společné modlitby křížové cesty, která dává posilu nejen do osobního života, ale i do života našich farností. Nejsme na modlitbu sami, ale je nás ve společenství našeho děkanátu Jeseník mnoho. Můžeme vyprosit milosti našemu kraji i celému světu. Vydali jsme se tentokrát do Travné, na místo k Panně Marii, která svým pohledem zastaví každého poutníka, nejen, že smíme pít z jejího pramene vody, ale vodu života přijímáme i na křížové cestě, kterou jsme s našimi kněžími otcem děkanem Stanislavem Kotlářem, místoděkanem Jiřím Urbánkem, místním knězem otcem Tomaszem Salagou za krásného jarního počasí procházeli.

 • Slavnost sv. Josefa – pozvání do Zlatých Hor

  V neděli 19. března je Slavnost sv. Josefa /liturgická slavnost je tento rok ale 20. března jelikož postní neděle má prvenství/. Svatý Josef je patronem Čech (od r. 1654) i jiných zemí, posléze jej papež Pius IX. vyhlásil za Ochránce všeobecné církve (8. 12. 1870); jmenovitě je uváděn patronem karmelitánů, manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, dělníků, všech pracujících se dřevem, vychovatelů, cestujících, vyhnanců. Je vzýván v zoufalých situacích i při bytové nouzi, a zvláště je patronem dobré smrti.

   

  Na přímluvu tohoto velkého světce chceme se modlit také za naše město a za Ukrajinu, Rusko, mír v Evropě a na celém světe a to právě tradičně 19. března.

 • Děkanátní křížová cesta ve Zlatých Horách

  V neděli 12. 3. 2023 se ve Zlatých Horách konala křížová cesta okolo vrchu Rochus. Křížová cesta je tvořena čtrnácti zděnými výklenkovými kapličkami. Začátek byl v 15:30 hodin. Křížová cesta je rozjímáním lásky našeho Pána Ježíše Krista. Ve světlé Jeho utrpení, zloby člověka a milosrdenství Boha na kříži jsme schopní s velkou nadějí prožívat svoje kříže a kříže a bolestí dnešního světa.

 • Pozvání na křesťanský tábor Sinai 2023

  Proč SINAI?
  „A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinai a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku.“ (Ex 24, 16)

   

  Možná cítíš, že v životě potřebuješ udělat nový krok, že tvoje víra potřebuje umělé dýchání a masáž srdce, že by věci mohly jít lepším směrem… pokud ano, tak Sinai (14. – 20. 8. 2023 na Maria Hilf) pro Tebe může být odpovědí. Kromě kvalitních přednášek, modlitby, workshopů, se můžeš ve skupinách a diskusích seznámit s mnoha vrstevníky a prožít jedinečný týden plný zážitků. Je ti 15-20 let a chceš vystoupit na vrchol? Tak vzhůru! Více informací  a přihláška je na stránkách akce.“ Plakát ke stažení zde.

 • Kontrolní den ve Staříči

  V úterý 28. 2. 2023 otec děkan navštívil firmu Bittner ve Staříči u Frýdku-Místku, která restauruje hlavní oltář z farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Oltář byl rozebrán do poslední součástky, některé díly byly již opravené. Do Jeseníku byl odvezen zrenovovaný pozlacený kříž, který je součástí svatostánku. Celkové náklady budou činit 650 000,- Kč. Kdo by se chtěl podílet na finanční pomoci, zde je číslo účtu farnosti: 1901229309/0800. Deset největších dárců bude zaznamenáno pro budoucí generace na zadní straně oltáře.