• Vánoční bohoslužby v děkanátu

  Vánoční svátky trávíme nejen doma, ale jezdíme i po rodinách. Proto vám s předstihem přinášíme rozpis vánočních bohoslužeb v rámci jesenického děkanátu. Na tabulku se můžete podívat, popřípadě ji stáhnout zde.

 • Milá návštěva ve farnosti Jeseník

  Ve středu 15. 11. 2023 navštívil naši farnost farář z Dolní Lutyně a současně biskupský kaplan pro lektory, P. Mgr. Marian Pospěcha. Právě lektorská služba byla předmětem besedy po mši svaté, které se zúčastnilo přes 50 farníků a hostů, a která proběhla ve velmi příjemné i pracovní atmosféře. Ale vezměme to postupně – návštěva začala mší svatou v 17:00 hod., kterou celebroval náš host P. Marián, koncelebroval náš pan děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář a přítomen byl i jesenický jáhen Ing. Mgr. Josef Liberda.

 • Možnost získání odpustků pro duše v očistci

  Na slavnost Všech svatých (1. listopadu) odpoledne a v Den vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) po celý den při návštěvě kteréhokoliv kostela lze získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha.

 • Poutní mše svatá v Supíkovicích

  V neděli 22. října 2023 byla v 11:00 hodin ve farním kostele sv. Hedviky v Supíkovicích sloužena poutní mše svatá. Té se zúčastnilo na 100 poutníků z blízkého i vzdáleného okolí, včetně místního pana starosty Romana Bicana. Mši svatou celebroval P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan. Tato mše svatá byla výjimečná i tím, že své 1. svaté přijímání přijala Terezka Marie Bašová.

   

  Na závěr mše svaté otec Stanislav poděkoval panu starostovi a paní kostelnici Haně Maškové a předal jim kytku.

 • Papež František vyhlásil na pátek 27. října vigilii a půst za mír mezi Izraelem a Hamásem

  „Rozhodl jsem se vyhlásit na pátek 27. října den postu a modliteb,“ ohlásil papež. Bude to „den pokání, ke kterému vyzývám sestry a bratry nejrůznějších křesťanských denominací, příslušníky jiných náboženství a všechny, kterým leží na srdci otázka míru ve světě, aby se připojili podle svého uvážení,“ pokračoval Svatý otec. Vigilie se uskuteční v 18 hodin na Svatopetrském náměstí, kde se věřící připojí k papeži a zúčastní se „hodiny modlitby v duchu pokání, aby vyprosili mír v naší době, mír v tomto světě. Žádám všechny jednotlivé církve, aby se zapojily a uspořádaly podobné aktivity, do nichž se zapojí Boží lid,“ uvedl papež.

 • Poutní zájezd na Ostravsko

  Ve čtvrtek, 28. 9. 2023, se celkem 12 farníků (10 z Mikulovic a 2 farnice z Adolfovic) spolu s mikulovickým knězem Otcem Jiřím Urbánkem vydalo na svatováclavskou pouť do jeho rodné farnosti – Staré Bělé. V kostele sv. Jana Nepomuckého jsme společně se starobělskými farníky prožili mši svatou a poté se zaposlouchali do poutavého vyprávění pana Marka Forgače, který nás seznámil s historií místního kostela.

 • Pouť ke cti svatého Františka ve Vidnavě

  Poutní mše svatá se konala v sobotu 30. září 2023 v 16:00 hodin v kostele sv. Františka ve Vidnavě. Pozvání od otce Miroslava přijal otec děkan děkanátu Ostravy Dr. Libor Botek, Th.D. z farnosti Ostrava Hošťálkovice. Otec Libor přijel autobusem se svými farníky, díky nim byl náš kostel zaplněn. Na pouť připutovali věřící z Kobylé nad Vidnavkou, Bernartic a Nýznerova. Zpěvem a hudbou na varhany i kytaru provázela schola z Vidnavy.

 • Pouť Národů na Maria Hilf

  V sobotu 16. září 2023 biskup Martin celebroval mši svatou během Poutě národů na Maria Hilf. Kromě Čechů a Poláků na poutní místo přichází také německá menšina z opolské diecéze a v letošním roce přibyl další host: pomocný biskup kyjevsko-žytomyrské diecéze Ołeksandr Jazłowecki. „Poutě národů se zúčastnilo na 800 lidí. Biskup Rudolf Pierskała z Opole kázal o církvi jako domově a otevřené náruči pro všechny. Biskup Ołeksandr Jazłowecki v závěru poděkoval za veškerou podporu a prosil o modlitbu, jejíž sílu na Ukrajině mnohokrát pocítili,“ ohlíží se za poutí biskup Martin David.

 • Koncerty hudebního festivalu Karla Ditterse v děkanátu

  Pro náš příhraniční region s Polskou republikou je velice důležitá vážná hudba, která má v tomto kraji své historické místo vzhledem k postavě významného hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který zde 25 let svého života žil a tvořil. Důkazem významnosti této postavy hudebnosti Slezska je i fakt, že Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu byl zařazen mezi nejvýznamnější kulturní počiny Olomouckého kraje – víceletá finanční podpora. V souvislosti s tím se připravil program, který navázal na dosavadní tradici festivalu a zároveň přinesl řadu mimořádných koncertů.

 • Maria Hilf přivítá v sobotu 16. září poutníky i biskupa Martina Davida

  V sobotu 16. září jste zváni na Maria Hilf na Pouť národů. Mši svatou bude sloužit Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský a Mons. Rudolf Pierskala, pomocný biskup opolský. Již v 9.30 se sejdou věřící, aby se modlitbami adekvátně připravili na zpřítomnění Kristovy Kalvárské oběti, které od 11.00 započne biskup Martin David. Ve 14.00 pak Pouť národů ukončí mariánská pobožnost.