Pozvání k synodálnímu procesu

Milé sestry a bratři!
Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve. (Pokračování textu…)

Změny v děkanátu k 1. 10. 2021

Ke dni 30. 9. 2021 byl uvolněn z funkce administrátora exeurrendo farnosti Černá Voda P. Mgr. Marcin Jaroslaw Slawicki a nově ustanoven pro tuto farnost od 1. 10. 2021 P. Mgr. Jiří Marek Kotrba. 

kancelář děkanství

Výzva ke zvonění zvonů 9. října 2021

Druhou sobotu v říjnu si naše společnost každoročně připomíná Světový den hospiců. Cílem tohoto dne je připomínat a podporovat hospicovou a paliativní péči, upozorňovat na potřeby lidí s terminální diagnózou a jejich rodin – v oblasti zdravotní, sociální, praktické, duchovní a také prostřednictvím doprovodných programů získávat prostředky na podporu a rozvoj hospicové a paliativní péče. (Pokračování textu…)

Pouť Národů na Mariahilf

Na poutní místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor se uskutečnila v sobotu 18. září  tradiční Pouť národů. V loňském roce byla tato událost kvůli vývoji pandemie nemoci Covid-19 zrušena. Mše svatá začala v 11.00 hodin. Ostravsko-opavskou diecézi zastoupil delegát ad omnia P. Jan Czudek, Th.D. S poutníky z Polska připutoval diecézní biskup Andrzej Czaja. (Pokračování textu…)

Návštěva papeže Františka na Slovensku v programu TV Noe

Papež František navštíví ve dnech 13. až 15. září sousední Slovensko, kam se vypraví rovnou z Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti. Na programu má setkání s věřícími v Bratislavě, Prešově, Košicích a v Šaštíně. Poslední den papežské návštěvy se kryje s národním svátkem Slovenské republiky slavností Sedmibolestné Panny Marie a Svatý otec má na programu mši svatou na mariánském poutním místě v Šaštíně. Zde se s papežem setkají také biskupové z České republiky včetně biskupa Martina Davida. (Pokračování textu…)

Zemřel dlouholetý varhaník z Mikulovic pan Jiří Šnajdr

Z vůle Všemohoucího Boha nás předešel do věčného domova pan JIŘÍ ŠNAJDR, dlouholetý varhaník v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích a obnovitel poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Zemřel tiše, obklopen svou rodinou, posílen svátostmi v úterý 31. srpna 2021 ve věku 88 let. S našim drahým se rozloučíme V sobotu 4. září ve 14 hodin v chrámu Páně sv. Mikuláše v Mikulovicích. Po mši svaté jej doprovodíme na místní hřbitov. Parte zde.

Změny v našem děkanátu k 1. 7. 2021

Od 1. července 2021 v našem děkanátu ustanovil apoštolský administrátor tyto změny:

Farářem farnosti Zlaté Hory a administrátorem exc. farnosti Ondřejovice je ustanoven P. dr. Bartolomiej Dariusz Blaszka.

Z funkce admin. exc. pro farnosti Vidnava a Kobylá nad Vidnavkou je uvolněn P. Mgr. Jiří Marek Kotrba. (Pokračování textu…)

Slavnost Těla a Krve Páně ve Staré Červené Vodě

V neděli 6. 6. 2021 byla opět po roce příležitost se sejít a společně oslavit slavnost Těla a Krve Páně ve farnosti Stará Červená Voda, jejíž kostel nese zasvěcení právě Božímu Tělu. Tato slavnost proběhla v chrámě, který zaplnili nejen místní farníci, ale také poutníci z okolních farností. Mše svatá, která byla sloužena za živé a zemřelé farníky, byla o to více slavnostní, jelikož při ní poprvé přistoupilo ke stolu Páně jedno z dětí farnosti. (Pokračování textu…)

Fatimské odpoledne v Jeseníku

V neděli 20. června 2021 se po dvouleté přestávce zaviněné Kovidem konalo opět sekání ctitelů Panny Marie a to zejména těch, kteří zvláště sledují dění v portugalské Fatimě a dále i činnost Fatimského apoštolátu  v ČR, které má centrum v Koclířově u Svitav. Na setkání byli pozváni členové Jesenického regionu Fatimského apoštolátu v ČR, takže se sešlo kolem 50ti věřících, mariánských ctitelů. Hosta setkání, Mons. Pavla Dokládala, prezidenta Fatimského apoštolátu v ČR a všechny přítomné, přivítal jesenický děkan, P. Stanislav Kotlář. (Pokračování textu…)