Žehnání kaple v České Vsi

V neděli 17.5.2020 v 15:30 hodin byla požehnána otcem děkanem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem kaple, která se nachází v lese nad Českou Vsí. Lesní kaplička na Ovčí pasece byla postavena někdy v první polovině 19. století místním hostinským na památku jeho předčasně zemřelé manželky. Byla zasvěcena jménu „Marie Ochranitelky“ a byla určena těm, kteří chtěli vyslovit prosbu k „Utěšitelce veškerého žalu“.

Kaple sloužila i jako výletní místo. Konaly se zde pravidelné bohoslužby a v nedaleké usedlosti přeměněné na restauraci vyhrávala o sobotách a nedělích živá hudba. V zimě se zde konaly lyžařské závody, bývaly tu i dětské slavnosti. V roce 1931 byla rozpadlá kaple opravena a dostala podobu lesní chatky. Po roce 1945 však chátrala, až zůstaly jen základy. Současnou kapli postavila obec Česká Ves roku 2015 v rámci budování naučné stezky. Předlohou pro repliku byla jediná dochovaná fotografie původní kaple.

Obraz (umístěný) uvnitř kaple namaloval v roce 2014 místní farník Jan Hanulík pro výstavní prostor v galerii „Kaplička“ v Zálesí. Poté byl obraz vystavován na různých přehlídkách regionálních výtvarníků (Jeseník, Slezské Rudoltice, Opava). Obraz je složen ze sedmi desek a tvarově odkazuje k symbolice kříže. Vertikální směr popisuje velikost nebe a detail země, horizontální motiv českoveské krajiny vyjadřuje Boží přítomnost ve světě. Světlo, které směrem ke středu nabývá na intenzitě, ilustruje pasáž z Janova evangelia. Prázdné místo uprostřed kříže znázorňuje neuchopitelnost Boha. Obraz byl tomuto místu věnován při příležitosti požehnání kaple dne 17. května 2020. Je zde také umístěna ikona P. Marie, jíž je kaple zasvěcena.

Poutníci zpívali písně k Panně Marii a chválili Její jméno při Májové pobožnosti. Na závěr se opékaly buřty.

foto: Jan Hanulík