Zahajovací koncert Karel Ditters z Dittersdorfu v Jeseníku

V sobotu 3. září 2022 se uskutečnil v 19:00 hodin koncert Karla Ditterse ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Přítomen byl hejtman olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek, starostka města Jeseník Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, ředitelka festivalu Ing. Hana Polášková, s otcem děkanem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem také kněží z Mikulovic P. Mgr. Ing. jiří Urbánek a z Lipové-lázně P. Mgr. Waldemar Wozniak, OT. Zazněly árie Missa Solemnis od Jana Křtitele Vaňhala a Te Deum od Albína Maška. Sbormistrem Českého filharmonického sboru Brno byl rodák z Mikulovic Michael Dvořák, jehož mnozí z Jesenicka znají.

 

Další koncerty v kostelích v rámci festivalu budou:

 

9. 9. v 18:00 hodin v Uhelné
10. 9. v 18:00 hodin v České Vsi
11. 9. v 18:00 hodin v Horním Domašově
16. 9. v 18:00 hodin ve Vápenné
17. 9. v 18:00 hodin v Supíkovicích

Foto: VDV