Vážíme si minulosti

V neděli 21. dubna 2024 jsme si při mši svaté v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě připomenuli významného rodáka a uznávaného ortopeda, profesora Adolfa Lorenze, který se proslavil po celém světě. 21.dubna 2024 uplynulo 170 let od jeho narození. Otec Miroslav na začátku bohoslužby připomenul sérii vzpomínkových akcí, které pořádali Vlastivědné muzeum Jesenicka a město Vidnava. 18. dubna v 18:00 hodin se v Jeseníku konala přednáška, kterou přednesl Mgr. Matěj Matela. Také v kostele ve Vidnavě pan Matela promluvil o profesorovi Dr. Lorenzovi a naposledy večer 23. dubna v domě Partnerství ve Vidnavě.

 

Mše svatá byla obětována za zesnulého Dr. Adolfa Lorenze s prosbou o Boží požehnání pro město Vidnavu. Otec Miroslav nás provedl příběhem z evangelia o dobrém pastýři, který dává za ovce svůj život. Vyzdvihl zmrtvýchvstalého Krista, který ukazuje správný směr a rozvíjí hřivny našeho života. I mezi lidmi jsou dobří pastýři, kteří nás provádí různými etapami života, pomáhají nám, radí nebo uzdravují, jako například doktor Lorenz, který se staral o nemocné. Modleme se za rozpoznání pastýře s dobrým srdcem a ochotou pomáhat bližním.

 

Po mši svaté se na náměstí ve Vidnavě konal pietní akt u pamětní desky Adolfa Lorenze, který uvedl pan starosta Bc. Rostislav Kačora. Vyjádřil vděčnost z dnešního dne a poděkoval řediteli Vlastivědného muzea Jeseník panu Mgr. Pavlovi Rušarovi a etnografovi Mgr. Matěji Matelovi. Pan Matela se následně zmínil o návštěvě Vidnavy, která proběhla v srpnu roku 1935, kdy byl profesor Lorenz vidnavskými radními pozván, aby se ve městě zúčastnil odhalení svého reliéfu, který na základě jeho fotografie zhotovil sochař Josef Obeth. Je to malý zázrak: reliéf Dr. Lorenze s německým textem na pamětní desce přežil bez úhony na Vidnavském náměstí od roku 1935 světovou válku, poválečnou situaci, budování socialismu i dnešní dobu…

 

Následně byly položeny věnce k jeho mramorové desce. Pan farář pronesl modlitbu a všem nám požehnal.