Svatohubertská mše svatá v Bílé Vodě

V sobotu 16.11. 2019 byla sloužena mše svatá ve farním kostele v Bílé Vodě ke cti sv. Huberta. Celebroval místní kněz P. Mgr. Jozef Florek. Celou mši svatou zpěvem doprovázel pěvecký sbor z Javorníka, Žulové a trubači z Javorníka. Mše svaté se zúčastnili kromě místních a poutníků z děkanátu a Polska také lesníci, kteří četli životopis sv. Huberta. Přítomen byl i kněz z Travné P. Piotr Niewiadomski, SDS.

V kázání se otec Jozef mimo jiné i zmínil, jak by se mělo zacházet s přírodou, že nelze jen brát, ale i dávat a učit se přírodu vnímat a respektovat. Je to země, která nás živí a obklopuje odjakživa.

Před závěrečným požehnáním se požehnáním se všichni přítomní pomodlili modlitbu k sv. Hubertovi.

neanna