Svatí září

1. září – sv. Jiljí – poustevník
2. září – sv. Justus – biskup
3. září – sv. Řehoř Veliký – papež, církevní učitel
4. září – sv. Růžena z Viterba – mystička
5. září – sv. Fereol a Feruc – misionáři, mučedníci
6. září – sv. Magnus – misionář
7. září – sv. Melichar Grodecký – kněz, mučedník
8. září – Narození Panny Marie
9. září – sv. Petr Klaver – kněz, misionář
10. září – bl. Karel Spinola – misionář, mučedník
11. září – sv. Emil – mučedník
12. září – sv. Quido – kostelník, poutník
13. září – sv. Jan Zlatoústý – patriarcha, církevní učitel
14. září – Povýšení svatého kříže
15. září – Panna Maria Bolestná
16. září – sv. Ludmila – první česká mučednice
17. září – sv. Kornélius – papež, mučedník
18. září – sv. Josef Kupertinský – řeholník, mystik
19. září – sv. Januárius – biskup, mučedník
20. září – sv. Ondřej, Pavel a druhové – mučedníci
21. září – sv. Matouš – apoštol, evangelista, mučedník
22. září – sv. Mořic a druhové – mučedníci
23. září – sv. Linus – 1. papež po Petrovi
24. září – sv. Gerard (Jaromír) – biskup, mučedník
25. září – sv. Kleofáš – mučedník
26. září – sv. Kosma a Damián – lékaři, mučedníci
27. září – sv. Vincenc z Paula – zakladatel řádu
28. září – sv. Václav – vévoda, mučedník
29. září – sv. Michael, Gabriel a Rafael – archandělé
30. září – sv. Jeroným – kněz, církevní učitel