Svatí únor

1. února – sv. Pionius – mučedník
2. února – Uvedení Páně do chrámu
3. února – sv. Blažej – biskup, mučedník
4. února – sv. Ondřej Corsini – biskup
5. února – sv. Agáta – panna, mučednice
6. února – sv. Pavel Miki a druhové – mučedníci
7. února – sv. Richard – král poutník
8. února – sv. Jeroným Emiliani – zakladatel řádu
9. února – sv. Apollonie – panna a mučednice
10. února – sv. Scholastika – panna, řeholnice
11. února – Panna Maria Lurdská
12. února – sv. Benedikt Aniánský – opat
13. února – sv. Kateřina Ricciová – řeholnice, mystička
14. února – sv. Valentin – biskup, mučedník
15. února – sv. Jiřina – panna, řeholnice
16. února – sv. Juliána – panna, mučednice
17. února – sv. Alexius a druhové – zakladatelé řádu
18. února – sv. Simeon – biskup, mučedník
19. února – bl. Godšalk – opat
20. února – sv. Nikefor – mučedník
21. února – sv. Petr Damiani – kardinál, církevní učitel
22. února – Stolec sv.Petra
23. února – sv. Polykarp – biskup, mučedník
24. února – sv. Modest – biskup
25. února – sv. Valburga – abatyše
26. února – sv. Alexandr – biskup
27. února – sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie – řeholník
28. února – sv. Roman – opat