Svatí srpen

1. srpna – sv. Alfons z Liguori – zakladatel řádu, biskup
2. srpna – sv. Eusebius – biskup, mučedník
3. srpna – sv. Lydie – křesťanka
4. srpna – sv. Jan Maria Vianney – kněz, patron farářů
5. srpna – Posvěcení římské baziliky Panny Marie
6. srpna – Proměnění Páně
7. srpna – sv. Kajetán – zakladatel řádu
8. srpna – sv. Dominik – kněz, zakladatel řádu
9. srpna – sv. Terezie Benedikta od Kříže – řeholnice, mučednice
10. srpna – sv. Vavřinec – jáhen, mučedník
11. srpna – sv. Klára – zakladatelka řádu
12. srpna – sv. Euplus – mučedník
13. srpna – sv. Jan Berchmans – řeholník
14. srpna – sv. Maxmilián Kolbe – kněz, řeholník, mučedník
15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie
16. srpna – sv. Štěpán I. Uherský – král
17. srpna – sv. Myron – kněz, mučedník
18. srpna – sv. Helena – císařovna
19. srpna – sv. Jan Eudes – kněz, misionář
20. srpna – sv. Bernard – opat, církevní učitel
21. srpna – sv. Pius X. – papež
22. srpna – Panna Maria Královna
23. srpna – sv. Růžena z Limy – terciářka řádu sv.Dominika
24. srpna – sv. Bartoloměj – apoštol, mučedník
25. srpna – sv. Josef Kalasanský – kněz, zakladatel řádu
26. srpna – ct. Martin Středa – kněz, misionář
27. srpna – sv. Monika – matka sv.Augustina
28. srpna – sv. Augustin – biskup, církevní učitel
29. srpna – Umučení sv.Jana Křtitele
30. srpna – sv. Fiakr – mnich, poustevník
31. srpna – sv. Rajmund – řeholník, kardinál