Svatí říjen

1. října – sv. Terezie od Dítěte Ježíše – řeholnice, mystička
2. října – sv. andělé strážní
3. října – sv. Maxmilián – biskup, mučedník
4. října – sv. František z Assisi – řeholník, zakladatel řádu
5. října – sv. Palmác – mučedník
6. října – sv. Bruno – zakladatel řádu
7. října – Panna Maria Růžencová
8. října – sv. Simeon – Izraelita
9. října – sv. Dionýsius – biskup, misionář, mučedník
10. října – sv. Paulin – biskup
11. října – sv. German – poustevník, biskup
12. října – sv. Radim – řeholník, arcibiskup
13. října – sv. Eduard – anglický král
14. října – sv. Kalist I. – papež, mučedník
15. října – sv. Terezie od Ježíše – řeholnice, mystička
16. října – sv. Hedvika – vévodkyně
17. října – sv. Ignác Antiochijský – biskup, mučedník
18. října – sv. Lukáš – evangelista
19. října – sv. Izák Jogues – kněz, řeholník, mučedník
20. října – sv. Irena – mučednice
21. října – sv. Hilarion – poustevník
22. října – sv. Marie Salome – učednice Ježíšova
23. října – sv. Jan Kapistránský – řeholník, kazatel
24. října – sv. Antonín Maria Klaret – zakladatel řádu
25. října – sv. Kryšpín – mučedník
26. října – sv. Rustik – biskup
27. října – sv. Frumencius – biskup
28. října – sv. Šimon a Juda – apoštolové, mučedníci
29. října – sv. Narcis – biskup z Jeruzaléma
30. října – sv. Marcel – mučedník
31. října – sv. Wolfgang – biskup