Svatí prosinec

1. prosince – sv. Edmund Kampián – řeholník, kněz, mučedník
2. prosince – sv. Bibiána – mučednice
3. prosince – sv. František Xaverský – kněz, řeholník, misionář
4. prosince – sv. Barbora – mučednice
5. prosince – sv. Sába – opat, poustevník
6. prosince – sv. Mikuláš – biskup
7. prosince – sv. Ambrož – biskup, církevní učitel
8. prosince – Panna Maria počatá bez poskvrny prvotního hříchu
9. prosince – sv. Valerie – mučednice
10. prosince – sv. Eulálie – mučednice
11. prosince – sv. Damas I. (Hostivít) – papež
12. prosince – sv. Jana Františka de Chantal – zakladatelka řádu
13. prosince – sv. Lucie (Světluše) – mučednice
14. prosince – sv. Jan od Kříže – řeholník, mystik, círk.učitel
15. prosince – sv. Valerián – biskup
16. prosince – sv. Adelhaida (Adéla) – císařovna
17. prosince – sv. Lazar – Ježíšův přítel,
18. prosince – sv. Rufus a Zosim – mučedníci
19. prosince – bl. Urban – papež
20. prosince – sv. Dominik – opat
21. prosince – sv. Petr Kanisius – zakladatel klášterů
22. prosince – sv. Servul – těžce ochrnutý, žebrák
23. prosince – sv. Jan Kentský – kněz, kanovník, poutník
24. prosince – Štědrý den
25. prosince – Narození Páně
26. prosince – sv. Štěpán – prvomučedník
27. prosince – sv. Jan Evangelista – apoštol evangelista
28. prosince – sv. Mláďátka betlémská
29. prosince – sv. Tomáš Becket – arcibiskup, mučedník
30. prosince – sv. Dionýsius – papež
31. prosince – sv. Silvestr I. – papež