Svatí listopad

1. listopadu – všichni svatí
2. listopadu – vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3. listopadu – sv. Martin de Porres – řeholník, laický bratr
4. listopadu – sv. Karel Boromejský – biskup, kardinál
5. listopadu – sv. Zachariáš a Alžběta – rodiče Jana Křtitele
6. listopadu – sv. Leonard (Linhart) – poustevník
7. listopadu – sv. Wilibrord – arcibiskup
8. listopadu – sv. Gottfried (Bohumír) – biskup
9. listopadu – posvěcení lateránské baziliky
10. listopadu – sv. Lev Veliký – papež, církevní učitel
11. listopadu – sv. Martin – biskup
12. listopadu – sv. Josafat – arcibiskup, mučedník
13. listopadu – sv. Anežka Česká – královská dcera, abatyše
14. listopadu – sv. Mikuláš Tavelič – mučedník
15. listopadu – sv. Albert Veliký – řeholník, biskup, círk.učitel
16. listopadu – sv. Markéta Skotská – královna
17. listopadu – sv. Alžběta Uherská – řeholnice
18. listopadu – posvěcení římských bazilik sv.Petra a Pavla
19. listopadu – sv. Mechtilda – řeholnice, mystička
20. listopadu – sv. Felix z Valois – kněz, zakladatel řádu
21. listopadu – Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22. listopadu – sv. Cecílie – mučednice
23. listopadu – sv. Klement I. – papež, mučedník
24. listopadu – sv. Ondřej Dung-Lac a druhové – misionáři
25. listopadu – sv. Kateřina Alexandrijská – mučednice
26. listopadu – sv. Silvestr Guzzolini – zakladatel řádu
27. listopadu – sv. Virgil – biskup
28. listopadu – sv. Mansuet (Miloslav) – biskup
29. listopadu – sv. Saturnin – biskup, mučedník
30. listopadu – sv. Ondřej – apoštol, mučedník