Svatí leden

1. ledna – Nový rok, Matka Boží Panna Maria
2. ledna – sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský – církevní učitelé
3. ledna – sv. Jenovéfa – řeholnice
4. ledna – bl. Anděla z Foligna – mystička, řeholnice
5. ledna – sv. Telesfor – papež, mučedník
6. ledna – Zjevení Páně, Tři Králové
7. ledna – sv. Rajmund z Penafortu – patron učitelů církevního práva
8. ledna – sv. Severin – opat
9. ledna – sv. Julián – mučedník
10. ledna – sv. Agathon (Dobromil) – papež
11. ledna – ct. Marie Elekta – karmelitka
12. ledna – sv. Probus (Pravoslav) – mučedník
13. ledna – sv. Hilarius z Poitiers – biskup, učitel církve
14. ledna – sv. Sáva Srbský – mnich, zakladatel klášterů
15. ledna – sv. Pavel Poustevník – poustevník
16. ledna – sv. Marcel I. – papež
17. ledna – sv. Antonín Veliký – opat
18. ledna – Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
19. ledna – sv. Márius a Marta a jejich synové – mučedníci
20. ledna – sv. Fabián a Šebestián – mučedníci
21. ledna – sv. Anežka Římská – panna a mučednice
22. ledna – sv. Vincenc – jáhen a mučedník
23. ledna – sv. Hildefons – biskup
24. ledna – sv. František Saleský – biskup a učitel církve
25. ledna – Obrácení sv. Pavla – apoštol
26. ledna – sv. Timotej (Bohuslav) a Titus – biskupové
27. ledna – sv. Anděla Mericiová – panna
28. ledna – sv. Tomáš Akvinský – kněz a učitel církve
29. ledna – sv. Sulpicius – biskup
30. ledna – sv. Martina – panna a mučednice
31. ledna – sv. Jan Bosko – kněz, zakladatel řádu