Svatí květen

1. května – sv. Josef Dělník – snoubenec Panny Marie
2. května – sv. Atanáš – patriarcha, církevní učitel
3. května – sv. Filip a Jakub – apoštolové, mučedníci
4. května – sv. Florián – mučedník
5. května – sv. Gothard – biskup
6. května – sv. Jan Sarkander – kněz, mučedník
7. května – sv. Benedikt II. – papež
8. května – Panna Maria, Prostřednice všech milostí
9. května – sv. Hermus – učedník apoštola Pavla
10. května – sv. Jan z Avily – kněz, kazatel
11. května – sv. Ignác z Láconi – řeholník, mystik
12. května – sv. Pankrác; sv.Nereus a Achilleus – mučedníci
13. května – sv. Ondřej Hubert Fournet – zakladatel řádu
14. května – sv. Matěj – mučedník
15. května – sv. Žofie – mučednice
16. května – sv. Jan Nepomucký – kněz, mučedník
17. května – sv. Paschal Baylon – laický bratr
18. května – sv. Jan I. – papež, mučedník
19. května – sv. Petr Celestýn – papež, poustevník
20. května – sv. Bernardin Sienský – řeholník, kněz
21. května – sv. Ondřej Bobola – polský mučedník
22. května – sv. Rita -řeholnice
23. května – sv. Jan Křtitel de Rossi – kněz
24. května – sv. Vincenc Lerinský – řeholník
25. května – sv. Řehoř VII.- papež
26. května – sv. Filip Neri – zakladatel řádu
27. května – sv. Augustin z Canterbury – arcibiskup
28. května – sv. Emil – mučedník
29. května – sv. Maximin – horlivý obránce víry
30. května – sv. Jana Orléanská – zachránkyně Francie
31. května – Navštívení Panny Marie