Svatí duben

1. dubna – sv. Makarius – poustevník, zakladatel kláštera
2. dubna – sv. František z Pauly – zakladatel řádu
3. dubna – sv. Nikita – opat
4. dubna – sv. Izidor – arcibiskup, církevní učitel
5. dubna – sv. Vincenc Ferrerský – řeholník
6. dubna – sv. Notger – mnich
7. dubna – sv. Jan Křtitel de la Salle – zakladatel řádu
8. dubna – sv. Albert – mučedník
9. dubna – sv. Marie Kleofášova – matka apoštola Jakuba
10. dubna – sv. Michael de Sanctis – řeholník, mystik
11. dubna – sv. Stanislav – biskup, mučedník
12. dubna – sv. Julius – papež
13. dubna – sv. Martin I. – papež, mučedník
14. dubna – sv. Lambert – biskup
15. dubna – sv. Anastázie – mučednice
16. dubna – sv. Bernardetta Soubirousová – vizionářka, řeholnice
17. dubna – sv. Inocenc – biskup
18. dubna – sv. Krescens (Rostislav) – biskup
19. dubna – sv. Ema – královna
20. dubna – sv. Hugo – převor kláštera
21. dubna – sv. Anselm – arcibiskup, církevní učitel
22. dubna – sv. Leonid – mučedník
23. dubna – sv. Vojtěch – biskup
24. dubna – sv. Jiří – mučedník
25. dubna – sv. Marek – evangelista, mučedník
26. dubna – sv. Richarius – kněz, poustevník
27. dubna – sv. Zita – služebná
28. dubna – sv. Petr Chanel – kněz, misionář, mučedník
29. dubna – sv. Kateřina Sienská – panna, mystička
30. dubna – sv. Pius V. – papež