Svatí červenec

1. července – sv. Theobald – řeholník, poustevník
2. července – sv. Ota – biskup
3. července – sv. Tomáš – apoštol
4. července – sv. Prokop – poustevník, opat
5. července – sv. Cyril a Metoděj – patroni Evropy
6. července – sv. Marie Gorettiová – mučednice
7. července – sv. Wilibald – biskup
8. července – sv. Kilián – biskup, mučedník
9. července – sv. Veronika Giulianiová – abatyše, mystička
10. července – sv. Amálie (Libuše) – panna, řeholnice
11. července – sv. Benedikt – zakladatel řádu
12. července – sv. Jan Qualbert – zakladatel řádu
13. července – sv. Jindřich – císař
14. července – bl. Hroznata – laický bratr, mučedník
15. července – sv. Bonaventura – kardinál, církevní učitel
16. července – Panna Maria Karmelská
17. července – bl. Česlav – převor, patron Slezska
18. července – sv. Emilián – mučedník
19. července – sv. Makrina – řeholnice
20. července – sv. Eliáš – prorok
21. července – sv. Vavřinec z Brindisi – kněz, řeholník
22. července – sv. Marie Magdaléna – průvodkyně Ježíšova
23. července – sv. Brigita – zakladatelka řádu, mystička
24. července – sv. Kristina – mučednice
25. července – sv. Jakub Starší – apoštol, mučedník
26. července – sv. Jáchym a Anna – rodiče Marie
27. července – sv. Gorazd – arcibiskup Velké Moravy
28. července – sv. Nazarius a Celsus – mučedníci
29. července – sv. Marta – Ježíšova mučednice
30. července – sv. Petr Chryzolog – arcibiskup, církevní učitel
31. července -sv. Ignác z Loyoly – zakladatel řádu