Svatí červen

1. června – sv. Justin – filozof, mučedník
2. června – sv. Marcelin a Petr – mučedníci
3. června – sv. Karel Lwanga a druhové – mučedníci
4. června – sv. František Caracciolo – zakladatel řádu
5. června – sv. Bonifác – arcibiskup
6. června – sv. Norbert – zakladatel řádu, arcibiskup
7. června – sv. Robert – opat
8. června – sv. Medard – biskup
9. června – sv. Efrém Syrský – jáhen, církevní učitel
10. června – sv. Maxim – teolog a mučedník
11. června – sv. Barnabáš – apoštol, mučedník
12. června – sv. Jan z Fakunda – řeholník
13. června – sv. Antonín z Padovy – kněz, řeholník
14. června – sv. Anastáz – kněz, mučedník
15. června – sv. Vít – dítě, mučedník
16. června – sv. Benon (Zbyněk) – biskup
17. června – sv. Řehoř Barbarigo – biskup
18. června – sv. Marina – řeholnice
19. června – sv. Romuald – zakladatel řádu
20. června – sv. Silverius – papež
21. června – sv. Alois Gonzaga – řeholník
22. června – sv. Jan Fisher a Tomáš More – mučedníci
23. června – sv. Josef Cafasso – kněz
24. června – Narození svatého Jana Křtitele – prorok
25. června – bl. Ivan – první poustevník v Čechách
26. června – sv. Jan a Pavel – mučedníci
27. června – sv. Cyril Alexandrijský – patriarcha, učitel církve
28. června – sv. Irenej (Lubomír) – biskup, mučedník
29. června – sv. Petr a Pavel – apoštolové, mučedníci
30. června – sv. Prvomučedníci římští