První charitní pouť

Každý rok 27. září si všichni v Charitě i její příznivci připomínají památku sv. Vincence z Pauly. Ten je považován za jednoho ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé. Letos tento svátek všichni společně oslavili na 1. charitní pouti v Černé Vodě.

Charitní pouť byla zahájena mší svatou v kostele Panny Marie v Černé Vodě v 15:30 hodin. Doputovali sem lidé ze všech okolních obcí a to nejen zaměstnanci s klienty, ale také příznivci Charity. Místní farníci byli nadšení z uspořádání poutě právě v Černé Vodě. Jak uvedla ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová: „Místo bylo vybráno záměrně tak, že se nachází uprostřed mezi všemi středisky a nikdo to tak nebude mít daleko.“

Mši svatou sloužil P. Miroslav Kadlec z Vidnavy, který všechny přítomné povzbudil svými slovy o tom, jak putovat v dnešním „ubrblaném“, nenávistném a ukřivděném světě: „Je to můj kříž, který si nesu. A záleží jen na mně, zda dnes na této pouti odputuji také od brblání a nenávisti ve své hlavě a svém srdci.“ A doplnil tak slova svatého Vincence, který všechny vyzýval k lásce: „Vždyť láska je víc, než všechna pravidla, a právě k ní má všechno směřovat.“

Po mši svaté bylo přímo před kostelem připraveno pohoštění. Ačkoliv bylo celý den již od rána velmi špatné a chladné počasí, po mši krásně vysvitlo sluníčko. Všichni tak měli možnost chvíli posedět, vzájemně se potkat a popovídat si. Pro mnohé to byla také příležitost pro zastavení se v každodenním pracovním shonu a načerpání nových sil do dalších pracovních dní. Jak řekla paní Jarka: „Byla to krásná pouť. Takové duchovní zastavení a povzbuzení, které tolik potřebujeme, abychom mohli předávat druhým radost a lásku.“

Ku příležitosti pouti byl také založen poutní deník, do kterého mohl kdokoli napsat nějaký vzkaz. „Děkujeme za příjemné zastavení a společné setkání“ napsali zaměstnanci a klienti z Domova pokojného stáří sv. Hedviky. K nim se připojili také z Charitního domu sv. Anežky. Výprava z Domova pokojného stáří sv. Františka děkovala rovněž otci Kadlecovi za povzbudivá slova. Poděkování patří také obci Černá Voda a všem, kdo se jakkoli podíleli na organizaci této pouti. Je hezké, že již nyní se všichni těší na příští příjemné setkání na konci září.