Pozvání na prvopáteční křížovou cestu na Maria Hilf – 6.9.2019 v 21:00 hod.

Vážení přátelé MARIA HILF, dovolujeme si vás pozvat na tradiční noční křížovou cestu na toto poutní místo. Modlíme se zde každý první pátek, za aktuální problémy naší vlasti i Evropy i za církev na celém světě. Tentokrát také za porozumění mezi křesťany u nás a za jednotu vycházející z vnitřní potřeby našich srdcí.

Chcete-li, přidejte i Vy vaši osobní modlitbu v tu dobu nebo, nejste-li z daleka, přijeďte a pojďte nočním lesem s námi. Křížová cesta končí adorací před Nejsvětější Svátostí. Pro ty, kteří nemohou jít pěšky lesem, je možnost pomodlit se křížovou cestu v ambitech, která začíná asi v 21.30 hod. Podrobnosti v příloze na plakátku.

Do ochrany Panny Marie poroučí za všechny spolupracovníky Maria Hilf Václav Dvořák st.