Poutní mše svatá ve Vilémovicích

V sobotu 18. srpna 2018 byla sloužena v 15:00 hodin poutní mše svatá na místě rozbořeného kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nových Vilémovicích. Roku 1976 kostel vyhořel poté, co mu byla vyměněna šindelová krytina a staré šindele byly u kostela zapáleny. Plameny byly tak vysoké, že od nich chytila i nová střecha. Dlouhé roky zůstaly stát jen jeho stěny, které byly koncem 80. let zbořeny. Na místě bývalého kostela byl roku 1992 postaven dřevěný kříž.

Poutníků přišlo kolem dvaceti. Celebroval javornický kněz P. Mgr. Krzysztof Ryźko, SDS, koncelebroval kněz z Travné P. Piotr Niewiadomski, SDS.

V kázání otec Krzysztof mluvil o Marii, která nám ukazuje cestu do nebe přes tiché, pokorné a hlavně čisté srdce. V našich srdcích bývá vše možné – Mariino srdce je upřeno pouze na Boha. Prosme Pána nejen o mravní čistotu, ale hlavně o čistotu duchovní.

Po mši svaté otec Krzysztof, podle vzoru svého bývalého pomocného kněze otce Josefa Bernarda Ondruše, nabízel větrové bonbóny Sněhulky. Kdo znáte otce Josefa, určitě si jej tímto rádi připomenete. Dále byly všem přítomným rozdány koláčky a další občerstvení.

Otec Piotr zve všechny poutníky do kaple sv. Rocha v Červeném Dole, kde příští neděli (26.8.2018) bude sloužena v 17:00 hodin mše svatá.

Text: MG, foto: AG