Poutní mše svatá v Supíkovicích

V neděli 22. října 2023 byla v 11:00 hodin ve farním kostele sv. Hedviky v Supíkovicích sloužena poutní mše svatá. Té se zúčastnilo na 100 poutníků z blízkého i vzdáleného okolí, včetně místního pana starosty Romana Bicana. Mši svatou celebroval P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan. Tato mše svatá byla výjimečná i tím, že své 1. svaté přijímání přijala Terezka Marie Bašová.

 

Na závěr mše svaté otec Stanislav poděkoval panu starostovi a paní kostelnici Haně Maškové a předal jim kytku.

 

Za přispění obce se postavily stany na farním dvorku, kde byli všichni po mši svaté pozváni na bohaté pohoštění. Ladislav Bašo a Miroslava Honišová uvařili skvělý guláš a řízečky. Ke kávě a čaji napekli místní farníci spoustu dobrot.

 

Text: MG, foto Petr Novák