Poutní mše svatá v Nové Červené Vodě

Součástí Staré Červené Vody je osada Nová Červená Voda, která byla založena krátce před rokem 1560. V lukách, cca 400 m od silnice, se nachází kaplička, která byla 22.5.2010 opravena díky obecnímu úřadu, firmě Reinold a Krajskému úřadu Olomouc a znovu vysvěcená P. Mgr. Miroslavem Kadlecem, tehdejším děkanem a správcem. Od té doby se v ní každoročně konaly mariánské pobožnosti. Posledních pár let se zde vždy v květnu slaví poutní mše svatá k Panně Marii. Tak tomu bylo i letos.

 

V neděli 26. května 2024 přišlo zhruba 40 poutníků na toto pěkné místo, kde byla sloužena v 11:00 hodin poutní mše svatá P. Mgr. Stanislavem Kotlářem, nynějším děkanem a správcem.

 

Pěkný zážitek pověděl jeden poutník: „Vše na mši svatou bylo nachystáno, jedinou věc, na kterou jsme zapomněli, byly ministrantské zvonky. A zrovna při obětování, když měly zaznít, zaburácel v dáli hrom.“

 

Déšť však nepřišel, pouť se vydařila a budeme se těšit zase za rok.

 

Foto: Václav Tschulik