Pouť národů na Mariahilf

V sobotu 15.9.2018 jsme prožili na poutním místě Maria Hilf závěrečnou pouť letošního roku – POUŤ NÁRODŮ. Letos to byla pouť zvláště slavnostní, protože Maria Hilf slaví 300 let své existence. Pouť navštívilo asi 1600 poutníků – nejvíce Poláků, o něco méně Čechů či Moravanů nebo Slezanů a asi 100 poutníků mluvících německy. Pouť vedli biskupové Mons. František Václav Lobkowicz z Ostravy a Mons. Pawel Stobrawa z Opole. Společně sloužili mši svatou s dalšími asi 18-ti kněžími.

Zpěvem doprovázely dva pěvecké sbory z Polska a dechový orchestr rovněž z Polska. Pouť, jako již po 23 let, posiluje česko – polsko – německou vzájemnost a připomíná, že když se lidé společně modlí k Bohu a prosí Pannu Marii o pomoc, není třeba se obávat konfliktů.