Diecézní Pouť rodin za duchovní povolání, pouť kněží i Diecézní setkání mládeže v Krnově se neuskuteční

Ostrava – Z důvodů vládou vyhlášených omezení souvisejících s pandemií se ruší letošní Diecézní pouť rodin spojená s poutí za duchovní povolání, která se měla uskutečnit v sobotu 9. května na poutním místě Maria Hilf. Diecézní pouť na Maria Hilf měla být první společnou poutí, která právě od tohoto roku nahrazuje děkanátní poutě za nová kněžská a řeholní povolání a duchovní obnovu rodin. (Pokračování textu…)

Odevzdání postniček

Vážení věřící, postní pokladničky neboli „postničky“ lze donést na farní úřad vaší farnosti. Pokud by to z nějakého důvodu nebylo možné, lze je donést na děkanský úřad do Jeseníku. Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla.

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů: na Bílou sobotu zapalte za okny svíčku

Milí věřící, bratři a sestry,

Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie. Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. (Pokračování textu…)

Slovo otce biskupa Martina k letošním Velikonočním svátkům

Drazí věřící,

za pár dní oslavíme Velikonoce, které jsou pro většinu z nás neodmyslitelně spojeny s vykonáním velikonoční svaté zpovědi. Už nyní je jasné, že letošní slavení největších křesťanských svátků bude jiné, než bychom si přáli. Opatření vlády se prodloužila na další dny, což zasáhne také možnost vykonání velikonoční svátosti smíření. (Pokračování textu…)

Křížová cesta v době pandemie

Stáhnout v pdf

Úvodní modlitba
Pane Ježíši Kriste, mnoho lidí je tomto období činných úplně jinak než běžně, než tomu bylo ještě před pár desítkami dnů. Tvá křížová cesta vyjadřuje totéž: jsi ve zcela odlišné situaci a prostředí než v čase před tvými posledními velikonocemi. Současně však tvé utrpení vykazuje hlubokou návaznost na celé tvé pozemské životní poslání: z lásky k nám být spolu s Otcem činný (srov. Jan 5,17) pro naši záchranu a získat nám život věčný (srov. Jan 3,16). V nových podmínkách nesmírného utrpení tvé milující smýšlení i konání vrcholí.
(Pokračování textu…)

Linka terénního týmu

Obracím se na vás jménem organizace Zahrada 2000, která již více jak 20 let pracuje s lidmi s duševním onemocněním na území Jesenicka. Ve vztahu k současnému nouzovému stavu v ČR jsme zřídili „Linku terénního týmu“ pro osoby, které jsou v péči psychologa či psychiatra. (Pokračování textu…)