• Poutní mše svatá na Ramzové

  V sobotu 5. srpna 2023 byla sloužena poutní mše svatá ke cti sv. Rocha v kapličce na Ramzové. Poutníky neodradilo ani deštivé počasí, které vládlo po celý víkend a společně se skauty, kteří tábořili u Ramzové, naplnili celou kapli. Mši svatou celebroval otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář z Jeseníku. O hudbu se postarali poutníci z Liberce manželé Grobárovi spolu s Janou Dýmovou z České Vsi, kteří svými písněmi přítomné doslova ohromili. Svatý Rochu, oroduj za nás!

 • Kaplička u lesa ve Vidnavě znovu září bílou barvou

  Manželé Kubáňovi, naši věrní farníci z Vidnavy, mají v blízkosti svého domu kapličku, říkáme jí BÍLÁ KAPLIČKA U LESA. Vždy měla bílou barvu a vítala každého, kdo chtěl vstoupit do lesa. Kaplička byla neudržovaná, nikdo se o ní nestaral, snad občas kytička ji ozdobila, ale barva fasády už nebyla čistě bílá, objevovaly se fleky, rýhy a prach… Náš varhaník se svou ženou se rozhodli o kapličku starat, už v dřívějších letech pořídili černou mříž a opravili fasádu, která po delší době opět změnila svou barvu, pletivo v mříži mělo díry a bílá opět nebyla bílá…V těchto letních dnech se manželé Kubáňovi za finanční podpory našeho kněze otce Miroslava a nás farníků pustili znovu do poctivé práce.

 • Biskup Martin se ujme úřadu diecézního biskupa 31. srpna. Buďte u toho!

  Biskup Martin David zve celou ostravsko-opavskou diecézi ke společnému slavení mše svaté spojené s jeho uvedením do úřadu diecézního biskupa. Uskuteční se v poslední srpnový den a už o den dříve ji předznamená modlitební večer.

   

  Papež František jmenoval Mons. Martina Davida ostravsko-opavským biskupem v úterý 4. července. Nový diecézní biskup se ale úřadu ujímá až při slavnostní liturgii v místní katedrále. Ta se uskuteční ve čtvrtek 31. srpna v ostravské katedrále Božského Spasitele při mši svaté, která začne v 16.00.

 • Cyrilometodějská pouť na Boží hoře u Žulové

  Ve středu 5.7.2023 se sešli poutníci, a to nejen z našeho děkanátu, aby oslavili poutí a modlitbou slavnost slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Boží hoře u Žulové. V 10:00 hod. otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář přítomné pozdravil u odpočívadla, odkud vede lesem 14 zastavení křížové cesty ke kostelu Bolestné Panny Marie na Boží hoře.

 • Ostravsko-opavská diecéze má nového sídelního biskupa. Papež František jím jmenoval dosavadního administrátora Mons. Martina Davida

  Ostrava – Mons. Martin David se stane v pořadí druhým sídelním biskupem ostravsko-opavské diecéze. Za nástupce Mons. Františka Václava Lobkowicze ho vybral papež František. Zprávu do Ostravy přivezl apoštolský nuncius v ČR Mons. Jude Thaddeus Okolo. Dlouho očekávané oznámení přišlo v úterý 4. července po polední modlitbě v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě, které se zúčastnil také velvyslanec Vatikánu Mons. Okolo. Právě apoštolský nuncius se totiž o proces výběru biskupa stará a zasílá do Vatikánu potřebné podklady pro výběr.

 • Pozvání na přednášku

  Zveme vás na přednášku s názvem „Cyril a Metoděj 1160 let. Historie a odkaz příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu“ ve středu 5. července 2023 v 18:00 hodin v Rytířském sále Vodní tvrze v Jeseníku. Přednášejícím bude Mgr. Matěj Matela, etnograf našeho muzea a vystudovaný balkanista, pojedná rovněž o duchovním, kulturním i politickém odkazu cyrilometodějské tradice v moderních dějinách. Přednáška, jež proběhne u příležitosti státního svátku, pojedná o velkém díle těchto apoštolů Slovanů, dotkne se méně známých historických skutečností,  a – možná překvapivě – nevynechá ani kraj pod Pradědem. Plakátek zde.

 • Svatého Petra a Pavla oslavili v Bernarticích

  V Bernarticích slavili o víkendu 24.6.-25.6.2023 OBECNÍ POUŤ. V sobotu od 15:00 hodin se konaly soutěže pro dospělé aneb hry bez hranic, vystoupily děti z Bernartic pod vedením Lenky Boškové, nechyběla lukostřelba, malování na obličej, ohňová show, hudba, grilování….

   

  V neděli pak oslavy završila poutní mše svatá ke sv. Petru a Pavlu v místním kostele, kterou celebroval P. Mgr. Miroslav Kadlec. Byla obětovaná za farnost a obec Bernartice, za živé i zesnulé občany. Přítomen byl pan starosta Mgr. Aleš Chromík. Na varhany provázela paní Marie Michálková. Kostel byl nazdoben barevnými stuhami, růžemi a novými oltářními bílými plátny. Ministranti dostali nové oblečení, a tak se děkovalo a s úsměvem žehnalo hned v úvodu slavnostní bohoslužby.

 • Pouť ke cti Božího Těla ve Staré Červené Vodě

  V neděli 11. června 2023 se v 11:00 hodin konala ve Staré Červené Vodě každoroční slavnostní poutní mše svatá ke cti Božího Těla, kterému je zasvěcen místní kostel. Hlavním celebrantem byl P. Mgr. Marcel Puvák z Města Albrechtic. Mše svaté se zúčastnilo asi padesát věřících nejen ze Staré Červené Vody, ale také poutníci ze Supíkovic, Velkých Kunětic a z Černé Vody. Nechyběl slavnostní průvod s Nejsvětější Svátostí kolem kostela ke 4 oltářům. Na závěr bylo pro zúčastněné připraveno pohoštění, na kterém se podílel jak obecní úřad, tak i místní farníci, kteří děkují všem za jejich účast.

 • Adoptuj si kněze

  Diecézní centrum mládeže pod záštitou a za podpory Mons. Martina Davida, apoštolského administrátora ostravsko-opavské diecéze, připravilo modlitební aktivitu pro věřící naší diecéze – ADOPTUJ SI KNĚZE. Tato aktivita úspěšné probíhá v dalších moravských a slovenských diecézích. Adopce spočívá v modlitební stráži a podpoře konkrétního kněze, který bude vylosován DCM a přiřazen zájemci.