Deset let Charitního domu sv. Anežky ve Vidnavě

Ve čtvrtek 20.4.2023 jsme děkovali za 10 let Charitního domu sv. Anežky ve Vidnavě, který byl prvním domovem na Jesenicku určený pro lidi s demencí a Alzheimerovou chorobou. Slavnostní mši svatou v kostele sv. Kateřiny ve Vidnavě celebroval P. Mgr. Miroslav Kadlec, který po celou dobu až do dnešních dní zajišťuje v obou charitních domovech sv. Anežky a sv. Hedviky ve Vidnavě duchovní službu. Přítomni byli Bc. Rostislav Kačora, starosta Vidnavy, Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka z Jeseníku, Mgr. Helena Paschkeová, ředitelka Charity Jeseník, Mgr. Monika Buzková, vedoucí Charitního domu sv. Anežky, ThLic. Mgr. Zbigniew Romankiewicz, vedoucí domova sv. Františka a další hosté. Oltář zdobil obraz ikony svaté Anežky, která pomáhala nemocným a trpícím, rozdávala naději a povzbuzení lidem ve svém okolí. Pan farář na začátku mše svaté obraz požehnal.

 

Otec Miroslav nás při homilii zavedl mezi apoštoly do zamčené místnosti našeho strachu, naší ukřivděnosti, vyčítavosti a zloby. A jako tehdy mezi apoštoly, tak dnes mezi nás přichází Vzkříšený Pán Ježíš, andělé, svatí, Panna Maria. A najednou vidíme na sobě nebo na svých blízkých pokoj, odpuštění, sílu nést svůj kříž… Chuť k životu i na Kalvárii svého života.

 

Povzbudil pečující, kteří se starají o nemocné: „Ten, kdo pečuje, potřebuje mít v srdci pokoj, vlídnost, trpělivost a nemocní potřebují „cítit kus“ Boží lásky z nás. Svatá Anežka je vždy připravena nám pomoci.“ Vzpomenul svou maminku, která se starala o rodiče řadu let před jejich smrtí, pohřbila jednoho syna po narození a druhého ve 24 letech po dvou letech rakoviny. Nakonec se starala u nás ve Vidnavě na faře o svého manžela s Alzheimerovou chorobou. Když jí docházely síly, v pokoře přijímala Boží pomoc. Na každý den si vyprošovala trošku trpělivosti. A dnes v 80 letech, tak jak ji známe, z ní vyzařuje dobré a soucitné srdce. Otec Miroslav připomněl děkovat Bohu každý den za všechny, kteří nejsou ukřivdění, vyčítaví, nazlobení.

 

Paní Mgr. Monika Buzková v závěru mše svaté poděkovala otci Miroslavovi za duchovní podporu 10 let a předala mu kytici růží.

 

Následovalo společné posezení v Kavárně u Verči, kde paní ředitelka Charity Jeseník Mgr. Helena Paschkeová promluvila o zrodu Charitního domova sv. Anežky, poděkovala kytičkou paní Marii Dobošové, Monice Buzkové a předala s úsměvem požehnaný obraz sv. Anežky pro Charitní domov. Poděkování a vděčnost za službu Charitního domu sv. Anežky ve Vidnavě zaznělo i od starosty z Vidnavy Rostislava Kačory, starostky z Jeseníku Mgr. Bc. Zdeňky Bišťanové a od vedoucího odboru sociálních věcí Mgr. Jiřího Kovalčíka.

 

V 17:00 hodin se konala přednáška na téma: Otevřeně o demenci, kterou nás provedla paní Mgr. Lenka Olivová, ředitelka Domova pro seniory Tovačov, kde se nachází velký domov se zvláštním režimem. Na přednášku přišli i místní obyvatelé Vidnavy, kteří pečují o nemocné doma. Mohli jsme také zhlédnout výstavu fotek z domova sv. Anežky ve Vidnavě od fotografky Jany Šubrtové.

 

 

Text: Marie G., foto: Charita