Děkanátní májová pobožnost v kapli na Hamrové u Jeseníku

V neděli 29. 5. 2022 se mnozí poutníci zúčastnili poslední děkanátní májové pobožnosti v tomto roce v kapli Panny Marie Bolestné na Hamrové. V 15:30 hod. byla sloužena mše svatá, protože právě v ten den před 90 lety byla kaple vysvěcena. Celebroval otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář. Po mši svaté se poutníci modlili litanie k Panně Marii, za mír na Ukrajině, za nového diecézního biskupa atd. Závěrem nechybělo malé pohoštění.

Něco z historie – Kaple Panny Marie Bolestné na Hamrové

29. 5. 2022 uplynulo 90 let od jejího vysvěcení

V katastru obce Bukovice se nacházela a pod správou farnosti v Jeseníku spadala též kaplička Panny Marie v osadě Hamrová (něm. Hammerhau, čes. od r. 1949 Dlouhá Hora). Dle vyprávění prý počátkem 60. let 19. století věnovala počestná žena jménem Lena Rotherová (či Seifertová) z Hamrové všechny své úspory na výstavbu kaple. Potřebný pozemek prý k tomu daroval Vinzenz Seidel. Stavba byla asi 4 m dlouhá a 3,5 m široká, záhy se však ukázala být velmi malá. Proto bylo v r. 1869 dohodnuto, že se postaví kaple větší. Také tato byla brzy realizována opět svépomocí a díky darům místních obyvatel. Oltář dodal truhlářský mistr Gaber a výmalbu zajistil Julius Weignert, oba z Jeseníku.

V kapličce visel malý zvon, jenž daroval Vinzenz Seidel. V roce 1914 byl však zrekvírován pro válečné účely. V r. 1926 byl pořízen nový zvon, jenž spolu s dalšími pěti, určenými pro bukovský kostel a pro školy v Bukovicích a Dětřichově, vysvětil 1. srpna téhož roku jesenický farář Engelbert Neugebauer. Kaple však časem zchátrala. Místní obyvatelé se proto usnesli, že ji obnoví a již na podzim r. 1930 založili výbor pro stavbu nové kaple. Stavební plán pro ni nakreslil jesenický stavitel Adolf Gröger, stavbu samotnou pak vedl tesařský mistr Gustav Hekel z Dětřichova. Nová, dřevěná kaple byla dokončena v roce 1932 a 29.května téhož roku slavnostně vysvěcena.

Foto: J. Kurucová, J. Liberda