Biřmování v Jeseníku

V neděli 7. 2. 2021 v 10:30 hodin byla při mši svaté udělena svátost biřmování. Tuto svátost přijalo 15 biřmovanců z farností Jeseník, Domašov, Lipová-lázně, Skorošice, Supíkovice a Velké Kunětice. Biřmoval Mons. Mgr. Martin David, apoštolský administrátor.

Svátost biřmování měla proběhnout už v minulém roce, ale kvůli vládním opatřením z důvodu šíření koronaviru byla 2x odložena. Biřmovance po celou dobu připravoval na faře v Jeseníku P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan.

« z 2 »