• Jeseničtí farníci obnovili Lurdskou jeskyni

    Je neděle 26. června 2022, pět hodin odpoledne. Za mírného deště se scházejí lidé k místu, na kterém většina z nich nikdy nebyla. Přitom Lurdská jeskyně zde stojí již více než 100 let. Od konce války však místo postupně zarůstalo a jen málokdo věděl o zdejším kamenném výklenku – socha Panny Marie zmizela už dávno. Lurdskou jeskyni v Jeseníku postavil na své zahradě katecheta a spirituál v klášteře voršilek Jan Zwior asi v roce 1916. Bohužel se nezachovala jediná fotografie. V letošním roce se Katolický spolek Jeseník pustil do obnovy místa. Ve spolupráci s městem Jeseník byly odvezeny popadané stromy, byly vyrovnány povalené kameny a vyspravena samotná jeskyňka. Do úpravy okolí se zapojili hlavně nedaleko bydlící farníci, takže snad bude o místo pečováno i v budoucnu. Požehnání nové sochy Panny Marie Lurdské proběhlo v přátelské atmosféře a nechybělo ani občerstvení, dokonce i s kávou.

  • Pěší pouť z Jeseníku na Maria Hilf

    Sedmý ročník stále oblíbenější pěší poutě z Jeseníku na Maria Hilf se uskutečnil v sobotu 25. 6. 2022. Přímo z Jeseníku ráno vyšlo 12 nejodhodlanějších. Na Rejvízu se k nám připojilo dalších 10, včetně nejmladšího šestiletého poutníka Toníka. Počasí k pochodu více než přálo, o to míň však přálo k přinášení obětí, které každá správná pouť vyžaduje… jak to mimo jiné pěkně vyjádřil v kázání otec Stanislav, který na Maria Hilf sloužil mši svatou nejen na úmysl poutníků.

  • Odhalení zrestaurovaného obrazu Panny Marie v jesenickém kostele

    V sobotu 8. prosince 2018, o Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, byl v jesenickém kostele odhalen a otcem P. Mgr. Jiřím Filipcem požehnán nově zrestaurovaný obraz Panny Marie. Autorem obrazu je Josef Templer, otec známějších malířů Rudolfa a Franze. Rodina Templerů byla ve své době významnou malířskou rodinou. Svědčí o tom množství dochovaných děl a jen málokterý kostel z oblasti Zlatých hor přes Bruntál až po Opavsko se nemůže pochlubit jejich dílem.