Tříkrálová výprava

Stejně jako v minulém roce, tak i letos se do koledování zapojila „VIP“ skupinka dospělých koledníků. Převlečeni za Tři krále koledovali děkan Stanislav Kotlář, Václav Tschulik a Václav Dvořák. Společně s nimi byla koledovat i ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová. Dne 6. ledna zpívali svou koledu na úřadech, státních institucích a navštívili i soukromou firmu Naturfyt Bio.

Ale pojďme od začátku. Tříkrálová výprava až z dalekého východu započala svou cestu na Městském úřadě v Jeseníku. Zde je přivítali místostarostové města Jeseník Tomáš Vlazlo a Václav Urban. Koledovat byli i na odděleních Městského úřadu na ulici Karla Čapka a na Finančním úřadě.

Další zastávkou byl Obecní úřad v České Vsi. Vřelého přivítání se výpravě dostalo od starosty Petra Mudry a všech zaměstnanců úřadu.

V České Vsi se koledníci ani pořádně neohřáli a už pádili koledovat zpátky do Jeseníku. Konkrétně na jesenické sídlo Policie České republiky, kde se setkali i s vedoucí Územního odboru Jeseník Ludmilou Andělovou.

Dospělí koledníci ale nenavštívili jenom státní instituce, koledu zvěstovali i v soukromé firmě Naturfyt Bio, jejíž zakladatelem je Rodan Hojgr.

Někdo by řekl, že na jeden den toho výprava nakoledovala až až. Koledníci ale měli sil dost a stihli se zastavit ještě v Technických službách Jeseník a v Lesích České republiky. Svoji pouť pak zakončili na „domácí půdě“ Tříkrálové sbírky – na ředitelství Charity Jeseník.

Děkujeme koledníkům za jejich čas a ochotu pomoci s koledováním. Co nejsrdečněji také děkujeme všem výše zmíněným a všem zaměstnancům, které Tři králové navštívili, a od kterých se jim dostalo vřelého přijetí. Velmi si vážíme Vašich otevřených srdcí.

Věra Vyhnálková