Světový den modliteb za péči o stvoření – “Laudato si” výzva

Datum 1.9. není pouhým počátkem nového školního roku, jak máme všichni zafixováno, ale je to také Světový den modliteb za péči o stvoření, který se slaví v křesťanských církvích již několik desítek let. Římskokatolická církev se přidala ke slaveni toho dne v roce 2015 v návaznosti na vznik encykliky papeže Františka: Laudato Si – Buď pochválen – Encyklika o péči o společný domov.

Naše výzva letos směřuje ke společné modlitbě za Zemi. Jak píše v úvodu Encykliky sv. otec František:
„Tato sestra (Země) protestuje proti zlu, které ji působíme nezodpovědným užitím a zneužíváním dober, která do ní vložil Bůh. … Někteří z křesťanů jsou oddaní věřící, chodí do kostela, pravidelně se věnují modlitbě, ale starost o životní prostředí berou jako příliš pozemskou a materiální. Chybí nám ekologická konverze, která vede k tomu, že umožníme, aby ve vztazích se světem, který nás obklopuje, vyšly najevo všechny důsledky našeho setkání s Ježíšem.“

Laudato si výzva je výzvou mladých mládeži a všem farním společenstvím. Konkrétně vyzývá k modlitbě v přírodě kdykoliv během 1. 9., nejlépe u nějakého křížku nebo poutního místa.

Nádherné inspirace ke společné modlitbě můžeme najít přímo v závěru encykliky. Modlitba za Zemi může mít mnoho podob. Ať už zazní po slavení nedělní mše svaté, kdy se ji může účastnit celé farní společenství nebo může proběhnout přímo v přírodě u některého z křížů ve vaší farnosti. Drobný farní výlet k tomuto zastavení se může proměnit také v inspiraci, jak se do péče o stvoření může prakticky zapojit farnost i jednotlivec (úklid lesa, výsadba stromů, tříděný odpad na faře i minimalizace odpadů v domácnostech apod.) Ať už zvolíte jakoukoliv formu, důležitý je vždy obsah: důvěra v Boha a rozhodnutí pečovat o stvoření také vlastními silami.

Tato výzva směřující k modlitbě i akci, kterou morálně zaštiťuji, vznikla ve společenstvích mladých lidí v rámci iniciativ signály.cz (komunitní web pro mládež), Laudato si, z.s. (spolek inspirovaný encyklikou a motivující k ochraně přírody) a Sekce pro mládež České biskupské konference.

Sekce pro mládež ČBK
P. Kamil Strak, ředitel

Modlitba

Nejvyšší Pane, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých
tvorů, Ty, který zahrnuješ svojí něhou všechno co existuje, sešli
na nás sílu svojí lásky, abychom pečovali o život
a krásu. Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry
a nikomu neškodili. Otče chudých, pomoz nám vykoupit ty, kdo jsou
na této zemi opuštěni a zapomenuti a kteří jsou v tvých očích tak
drahocenní. Ozdrav náš život, abychom chránili svět
a nepustošili jej, abychom rozsévali krásu a nikoli znečištění
a zkázu. Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor
chudých a této země. Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,
rozjímat s úžasem, poznávat, že jsme na naší cestě k tvému
nekonečnému světlu hluboce spojeni se všemi tvory. Díky, že jsi
s námi po všechny dny. Buď nám, prosím, oporou v našem boji
za spravedlnost, lásku a pokoj.

#laudatosi2019

plakát ke stažení zde.