První svaté přijímání v děkanátu

V neděli 12. 6. 2022, na poutní mši svaté při příležitosti slavnosti Božího Těla ve Staré Červené Vodě, přistoupily 3 děvčata z farností otce Jiřího Marka Kotrby k 1. svatému přijímání.

 

V neděli 19. 6. 2022, na slavnost Božího Těla, přistoupilo 5 dětí z farnosti Jeseník a okolí k 1. svatému přijímání ve farním kostele v Jeseníku. O jejich přípravu se postaral otec děkan P. Stanislav Kotlář.

 

V neděli 26. 6. 2022, na poutní mši svaté při příležitosti slavnosti Narození sv. Jana Křtitele v Písečné, přistoupili 3 chlapci ve věku 9 let k 1. svatému přijímání. O jejich přípravu se postaral otec místoděkan P. Jiří Urbánek z Mikulovic.

Foto z Jeseníku

Foto ze Staré Červené Vody