Ministrantská schůzka spojená s cyklovýpravou

V sobotu 12. 9. 2020 jsme podnikli cyklovýlet z České Vsi přes Jeseník, Bobrovník, Lipovou, Pomezí, Priessnitzovy léčebné lázně do České Vsi. Bylo nás tentokrát méně kvůli zaneprázdněnosti některých ministrantů. V tomto roce je to již druhá výprava ministrantů z farností Jeseník a Česká Ves. V Jeseníku jsme se zastavili ve farním kostele P. M. Nanebevzaté, svěřili jsme celou výpravu do ochrany P. Marie v den svátku jejího jména a andělům strážným.

Ujeli jsme bezmála 20 km bez újmy na zdraví. Během výpravy jsme si povídali o Desateru, které Mojžíš získal na hoře Sinaj na dvou kamenných deskách, kde na první desce jsou přikázání, která představují vztah člověka k Bohu (1. až 3. př.), a druhá deska představuje vztah člověka k bližním, sebe samému a k světu (4. až 10. př.). V Novém zákoně shrnuje desatero Ježíš Kristus do dvou největších přikázání lásky: miluj Boha svého z celého srdce, duše, mysli, síly a nade všechno a druhé jemu podobné: miluj bližního svého jako sebe sama.

Řekli jsme si, že i při provozu na pozemních komunikacích se musí dodržovat dopravní značky, abychom bezpečně dojeli do cíle. Nedodržení dopravních předpisů nás může stát život, respektive způsobit ujmu na zdraví. Podobně je tomu i s Desaterem. Dodržení jednotlivých přikázání (dopravních značek) nás bezpečně vede k cíli, to je na věčnost. K mému překvapení ministranti desatero znali. Ještě jsme rozvinuli téma zpytování svědomí, že je to schopnost rozeznat dobro od zla. Je to hlas Boha v našem srdci. Jsou různé druhy svědomí jako je laxní, skrupulózní, přecitlivělé a pravdivé. Měli bychom se zdokonalovat, aby naše svědomí bylo pravdivé. Teologicky vzato, nakonec nás bude jednou soudit vlastní svědomí.

Cestou do lázni jsme se zastavili u kapličky sv. Kryštofa, na místě se seznámili s jeho životopisem a že je to hlavně patron cestovatelů a jak on přenášel dítě – Krista, tak máme i my být nositeli Krista ve svém srdci. Při odpočinku u sv. Kryštofa jsme se pomodlili modlitbu STVOŘENÍ od sv. Františka z Asisi. Cyklovýlet jsme ukončili fotbálkem na zahradě v České Vsi, opekli si klobásu a pak zamířili do svých domovů.

Ministranti k mému potěšení navrhli, že bychom si mohli dopřát více takových cyklovýletů. Uvidíme, zda-li nám počasí dovolí uspořádat na podzim alespoň ještě jeden výlet buď na kolech nebo pěšky.

Josef Liberda, trvalý jáhen ve farnosti Česká Ves