Druhý Světový den seniorů: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“

Tiskové středisko Svatého stolce dnes zveřejnilo pozvánku k nadcházejícímu druhému Světovému dni prarodičů a seniorů, který připadne na neděli 24. července.

Vatican News – Všechny diecéze, farnosti a církevní společenství jsou vyzvány k oslavě tohoto dne, jehož tématem jsou žalmistova slova: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (Žl 92, 15). Tímto způsobem, jak se naznačuje v poselství připraveném pro tuto příležitost, chce Svatý otec nabídnout seniorům existenciální projekt: stát se tvůrci revoluce něhy.

V neděli 24. července v 10 hodin bude v bazilice svatého Petra z pověření Svatého otce předsedat eucharistické slavnosti kardinál Angelo De Donatis. Všechny diecéze na světě jsou však pozvány, aby o tomto dni věnovaly nedělní liturgii starším lidem. Dikasterium pro laiky, rodinu a život navrhuje dva hlavní způsoby, jak se tohoto dne zúčastnit: slavit mši svatou nebo navštívit samotné seniory. Toto vatikánské dikasterium poskytlo jednotlivým diecézím řadu pastoračních a liturgických materiálů a podnětů, které jsou k dispozici na jeho webových stránkách. Mezi doporučeními je třeba zdůraznit výzvu týkající se návštěvy nebo doprovodu osamělých starších osob. Církev totiž uděluje plnomocné odpustky za tento úkon těm, kteří jej vykonají ve dnech blízkých 24. červenci. V tomto smyslu Svatý otec v poselství ke Světovému dni uvádí, že „samotná návštěva starých lidí je v naší době skutkem milosrdenství“.

Papež František v roce 2021 stanovil, že Světový den seniorů se bude slavit každoročně čtvrtou neděli v červenci, tedy v blízkosti památky svatých Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Letos tedy připadá na 24. července. Ve stejný den papež zahájí apoštolskou cestu do Kanady, během níž navštíví národní svatyni svaté Anny a setká se s mladými i starými lidmi na základní škole v Iqaluitu. Péče o seniory a jejich dialog s novými generacemi je stálým zájmem Svatého otce, který velkou část letošních středečních audiencí věnoval katechezím o stáří. Modlitební úmysl, který František svěřuje celé církvi prostřednictvím Světové sítě modlitby, je navíc v červenci určen právě starším lidem.