Diecézní Pouť rodin za duchovní povolání, pouť kněží i Diecézní setkání mládeže v Krnově se neuskuteční

Ostrava – Z důvodů vládou vyhlášených omezení souvisejících s pandemií se ruší letošní Diecézní pouť rodin spojená s poutí za duchovní povolání, která se měla uskutečnit v sobotu 9. května na poutním místě Maria Hilf. Diecézní pouť na Maria Hilf měla být první společnou poutí, která právě od tohoto roku nahrazuje děkanátní poutě za nová kněžská a řeholní povolání a duchovní obnovu rodin.

Druhá diecézní pouť se stejným modlitebním úmyslem má být v sobotu 3. října ve Frýdku. Termín této pouti není současnými opatřeními ohrožen.

Pomocný biskup Martin David v této souvislosti posílá jménem obou biskupů pozdrav a poděkování rodinám:

„Spolu s biskupem Františkem srdečně zdravíme všechny rodiny naší diecéze a chceme jim poděkovat za náročné putování, kterým procházejí v době pandemie. Děkujeme za všechny společné modlitby, oběti a praktickou lásku v rodinách, které posilují společenství církve v jeho základech a prosíme pamatujte v modlitbách také na duchovní povolání. Doufáme, že se budeme moci setkat na pouti za rodiny a duchovní povolání 3. října letošního roku ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie.“

Ze stejného důvodu se ani o tři dny později 12. května neuskuteční Pouť kněží na stejném poutním místě. Její konání bude pravděpodobně přesunuto do vhodného termínu po prázdninách.

Stará Ves nad Ondřejnicí – Olympijské hry v Tokiu, letní hudební festivaly, plány na dovolenou u moře a hromadné akce všeho druhu zasáhla koronavirová krize. Na seznam zrušených a odložených událostí se připíše další z nich. Naplánované setkání mládeže na Cvilíně a v Krnově, které se mělo uskutečnit ve dnech 4. až 9. srpna, se ruší. Náhradní termín k uspořádání celodiecézního letního setkání bude až za dva roky.

Drazí mladí, rodičové, kněží v naší diecézi,

moc vás zdravíme z Diecézního střediska mládeže a musíme oznámit smutnou zprávu – letní setkání mládeže s biskupem (BISCUP) v Krnově se letos neuskuteční. Po dlouhém rozhodování a domluvě s otcem biskupem jsme se rozhodli k ukončení příprav z důvodů jednak stále velké nejistoty, zda se setkání bude moci uskutečnit, ale také odpovědnosti vůči vám, organizátorům a také celému Krnovu.

Díky milému přijetí ze strany pana starosty v Krnově, školy, kde mělo být ubytování, farnosti, minoritů a dalších, dá-li Pán, rádi bychom podobné setkání uskutečnili v Krnově za 2 roky (i z důvodu, že v příštím roce se plánuje celostátní setkání v Hradci Králové).

Naši otcové biskupové připojují svůj vzkaz vám mladým:

„Je nám velmi líto, že se Diecézní setkání mládeže v letošním roce nebude moci uskutečnit. Zdravíme všechny mladé naší diecéze, kteří se těšili na společné setkání v Krnově a doufáme, že o prázdninách i přes zrušené setkání budou moci prožít požehnaný čas plný přátelství, zábavy i modlitby. Těšíme se na setkání s vámi nejpozději při diecézním setkání před Velikonocemi v příštím roce, ale s mnohými z vás také mnohem dříve při vašem přijetí svátosti biřmování ve farnostech. Prosíme o modlitbu a také my se za vás modlíme.“ Vaši biskupové František Václav a Martin

Na DSM se na vás po ukončení zákazu setkávání budeme také těšit, ať už o letních táborech (pokud budou možné) nebo třeba během roku na Animátorském kurzu nebo jiných akcích.

V modlitbách na vás rovněž vzpomínáme.

Zdraví o. Jan a celý tým ze Staré Vsi a DCM