Děkanská konference na faře v Jeseníku

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se sjeli všichni kněží z jesenického děkanátu do Jeseníku na děkanskou schůzi. Ta začala v 9:00 hodin v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie společnou mší svatou. V kázání otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář hovořil o lásce k bližním a rozebíral blahoslavenství. Po mši svaté následovala již samotná konference na faře.

V 12:00 hodin byla zakončena obědem. Děkujeme místním farnicím za přichystání pohoštění a uvaření oběda.