1. listopadu – Slavnost Všech svatých

Papež František ve své apoštolské exhortaci Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte), hovoří o povolání ke svatosti. Kromě jiných krásných slov tam píše i o tom, co by mimo jiné mělo charakterizovat dnešního člověka, který touží po svatosti: Trpělivost a snášenlivost – jsou krásným svědectvím přítomnosti Boha v našem životě, vždyť Bůh je Láska, Bůh je s námi trpělivý, nesoudí nás, neodsuzuje. A takoví jsou i svatí. Musíme hodně pracovat právě na tomto, hodně prosit Boha o trpělivost a snášenlivost. Ale je nutné mít k tomu pokorné srdce. Pouze takové srdce to dokáže. Pyšné srdce ne.